By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 9, [květen], s. 519-536
Annotation: Překlad jedné kapitoly z knihy "The Visual Encyclopedia of Science Fiction" týkající se literární formy žánru sci-fi, nedostatku shody mezi jednotlivými...
Article
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 2, s. 44-64
Annotation: Článek; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 64).
Article
3
online
In: MFantasy [online]. -- ISSN 1802-1271. -- 15. 1. 2011
Annotation: Rozhovor s V. Válkovou o její literární tvorbě a o žánru fantasy literatury; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
4
online
In: MFantasy [online]. -- ISSN 1802-1271. -- 13. 6. 2012
Annotation: Rozhovor s V. Válkovou o její literární tvorbě, o pseudonymech, literárních žánrech a komiksech; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 22
Annotation: Recenze na prózu J. Kratochvila "Je suis Paris", která je souborem textů různých žánrů; zmíněn je mj. M. Kundera.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 89-102
Annotation: Studie se zabývá charakteristikou narativní struktury v subžánru rodinné ságy. Autor sleduje různé druhy nartivů v dílech T. Manna, J. Galsworthyho,...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 183-197
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Rivers of Babylon" P. Pišťanka v kontextu postmoderní literatury. Autorka se soustřeďuje na...
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 8, 15. 10., s. 6
Annotation: Úvaha o mikrožánrech.
Article
9
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 6, 2017, č. 2, s. 52-58
Annotation: Studie se zabývá didaktickou a literární hodnotou hry jako nástroje v procesu literární (přede vším básnické) výchovy. Autorka se soustřeďuje...
Article
10
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 101, 2018, č. 4, září, s. 233-237
Annotation: Recenze.
Article
11
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 10. 8. 2017
Annotation: Recenze.
Article
12
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 28. 9. 2017
Annotation: Recenze.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 28. 9. 2017
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 39, 27. 9., s. 40-43
Annotation: Článek o fanfiction, mj. zmíněna česká autorka Lanevra.
Article
16
17
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 6, 2017, č. 2, s. 79-86
Annotation: Studie se zabývá frekvencí výskytu historické prózy v čítankách pro výuku české literatury.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 278, 30. 11., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 282, 5. 12., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
20
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 8, srpen, s. [4]-[6]
Annotation: Komentář k literárním soutěžím, zejména k "Šrámkově Sobotce 2003", autorka otiskuje posudky poroty k jejím "skorkám" (krátké texty).
Article