By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 26
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho celoživotním uvažování o meziválečné (české) avantgardě - zvláště o surrealismu...
Article
2
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 11, listopad, s. 656-658
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
3
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 1, leden, s. 29-31
Annotation: Studie se zabývá referátem L. Štolla "Třicet let boje za českou socialistickou poezii", kromě jeho obsahu se zaměřuje především na okolnosti...
Article
4
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [163]-176
Annotation: Recenze.
Article
5
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [57]-66
Annotation: Studie se zabývá monografií "Josef Čapek" J. Opelíka u příležitosti jejího druhého vydání. Autor se soustřeďuje na kontext vzniku prvního...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 527-534
Annotation: Studie je věnována korespondenci L. Štolla a O. Suse, mimo jiné proměně v jejich vzájemném vztahu a reflexi dobové politiky a kulturní atmosféry...
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 18, 1. 11., s. 11
Annotation: Zpráva z předávání Ceny Václava Buriana Olomouc, v rámci něhož vedle M. Habaje, C. Hülmbauerové a A. Jagodzińského (A. Michnika) vystoupil...
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 41, 18. 2., s. 9
Annotation: Článek o výstavě "Praha byla krásnější než Řím" v Muzeu Kampa. Výstava konfrontuje českou poezii a výtvarnou avantgardu první poloviny 20....
Article
9
by Hloušková, Kateřina, 1976-
Published Brno : B&P Publishing, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá historií italského futurismu, který pojednává v kontextu dobových politických událostí; s Rejstříkem místním (s. 209-211);...
Book
10
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 5. 3. 2013
Annotation: Recenze edice próz K. Schulze.
Article
12
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 13. 12. 2017
Annotation: Rozhovor o souborném vydání všech čísel francouzského časopisu "Le Grand Jeu"; mj. o českých překladech textů z časopisu.
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 33, 15. 8., s. 50
Annotation: Glosa o výstavě knižní sbírky "Sousedé v knize" v Muzeu umění v Olomouci.
Article
14
Annotation: Doprovodná publikace k výstavě reflektující vztah výtvarné a literární tvorby; s uvedenou předmluvou představující též autory příspěvků,...
Book
15
In: Dolmen [samizdat]. -- Č. 9, r. 1984, s. [40]-[43]
Annotation: Esej o moderních tendencích českého umění.
Article
16
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 2, s. 137-150
Annotation: Studie se věnuje způsobu ztvárnění krajiny v básnickém díle V. Nezvala z 20. let. Autorka se soustřeďuje na inspirace výtvarným uměním v...
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 11, listopad, příl. Harmonie života, s. 5
Annotation: Soubor anotací připravovaných výstav, z kterých jedna bude věnována uměleckému svazu Devětsil.
Article
19
online
In: denikn.cz [online]. -- 24. 4. 2020
Annotation: Článek o výstavě "Devětsil 1920-1930".
Article
20
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 16. 10. 2015
Annotation: Soubor ukázek z knihy "Čtení o Karlu Teigovi"; s úvodní poznámkou; doplněno o bio-bibliografické poznámky.
Article