By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1993, č. 3/4, s. 66-68
Annotation: Medailón bibliofila (6. 4. 1913 - 18. 5. 1983); se soupisem jeho tisků, zejména básní: Bezruč Petr.
Article
2
Published Praha : Labyrint, 1994.
Annotation: Abecední soupis nakladatelů s jejich adresou (popř. adresou výhradního distributora), s krátkou charakteristikou, s anotovaným soupisem titulů...
Book
3
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 3, 1993, s. 9-11
Annotation: Úvodní stať sborníku věnovaného D. T. k šedesátým narozeninám; s biograficko-bibliografickou poznámkou o D. T. (s. 7) a bibliografií jeho prací...
Article
4
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 3, 1993, s. 335-336
Annotation: Redakční medailón k 70. narozeninám (* 14. 3. 1923); připojena Bibliografie prací Jiřího Spěváčka za léta 1983-1993 (s. 336-339, položky č....
Article
5
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 3, listopad 1993, s. 115-117
Annotation: Medailón s bibliografií i v zahraničí publikovaného díla; k otištěné básni a próze.
Article
7
In: Vokno. -- ISSN 0862-7711. -- R. 1990, č. 19, s. 131-134
Annotation: Komentáře k básním J. H. K.; s bibliografií (s. 134).
Article
8
In: Scriptum. -- Sv. [7], 1993, s. 38-41
Annotation: Recenze; s kapitolkou Česká literatura v polském samizdatu.
Article
9
In: Scriptum. -- Sv. [8], 1993, s. 27
Annotation: V oddílech 1. Filosofie - politologie, 2. Dramatická - prozaická díla.
Article
11
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 4, 6. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 32, 1994, č. 2, s. 125
Annotation: Recenze bibliografie deseti ročníků regionálního severočeského časopisu Bezděz.
Article
14
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. -- Sv. 7, 1990, č. 2, s. 5-9
Annotation: Nekrolog (se soupisem statí k jubileím a k úmrtí B. L., s. 8-9); se Soupisem prací PhDr. Bohumíra Lifky za léta 1970-1987 (Doplněk bibliografie,...
Article
15
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 30, 1994, sv. 33, s. 139-167
Annotation: Soupis kulturních pracovníků v bývalém soudním okrese ždánickém (14 obcí); s jejich základními biograficko-bibliografickými údaji.
Article
16
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 46, 1994, č. 2, s. 193
Annotation: Recenze.
Article
17
Published Přerov : Okresní vlastivědné muzeum J.A.Komenského, 1992.
Annotation: Úvodní stať Muzeum Komenského v Přerově (s. 7-11) napsal: Hýbl František; vlastní soupis (rozdělený do čtyř skupin - Archiválie, Rukopisy,...
Book
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 2, s. 113-224
Annotation: Tematické číslo ČL věnované památce F. V.; s úvodní poznámkou redakce a s příspěvky (dílem ze sympozia na paměť F. V., konaného 14. 11....
Article
19
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 49, 1994, č. 5, s. 182
Annotation: Recenze příručky obsahující bibliografické údaje vědeckých a populárně vědeckých prací o Africe od českých autorů za léta 1918-1988 publikovaných...
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 6, s. 209
Annotation: Recenze; Národní knihovna.
Article