By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Papoušek, Vladimír, 1957-
Published Praha : Akropolis, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie analyzuje na vybraných případech proměny modernistického myšlení, které podle autorů přivádí evropskou společnost k...
Book
2
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 261-264
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 17-25
Annotation: Studie je věnována metodologickému přístupu k autentické literatuře a kresbám židovských dětí.
Article
4
In: Ze zápisníku zapisovatele : publicistika. -- S. 7-8
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední záložka volné obálky); s Edičními komentáři (s. 370-426).
Book Chapter
5
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 5-6
Annotation: Úvod k literárněvědnému číslu časopisu.
Article
6
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá koncepty neopragmatické estetiky a snaží se rozšířit okruh možných přístupů k literárněteoretickým otázkám,...
Book
7
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 15, 5. 3.
Annotation: Esej o podstatě umění navazuje na předcházející esej B. Cveka týkající se novismu. Autor považuje současné umění za vyčerpané a jako možnou...
Article
8
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 15, 5. 3.
Annotation: Esej o literární nekorektnosti, která podle autora dnes spočívá ve víře v génia a ve všechno, co s touto vírou souvisí. Avšak tato nekorektnost...
Article
9
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 4, s. 16-17
Annotation: Článek o autorském stylu psaní a o vnímání tohoto stylu čtenářem.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 95, 23. 4., příl. Salon, č. 1171, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
11
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 3, s. 408-412
Annotation: Recenze.
Article
12
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 26. 5. 2017
Annotation: Úryvek z knihy vycházející v nakladatelství Academia; vybraná část se věnuje definici biedermeieru; s úvodní poznámkou.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 16
Annotation: Polemika s článkem B. Správcové Já je někdo Druhý (Tvar 1996, č.19).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 6-7
Annotation: Studie; předneseno na mezinárodní konferenci nitranského Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie, která se pod názvem Show - čo je vlastne...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 64, 1997, č. 1, leden, s. 25-26
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 64-72
Annotation: Polemika s článkem P. Fidelia Hledá se poesie (Kritický sborník 1996, č. 1), kriticky zaměřeném na esej R. Jakobsona Co je poesie? z první poloviny...
Article
18
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 15, 2005, č. 32, s. 39-54
Annotation: Studie, věnující se především Benjaminovu ranému textu Dvě básně Friedricha Hölderlina, vztahům mezi pojmy "báseň", "básněné" a "život",...
Article
19
Annotation: Monografie, s Úvodem (s. 7-8) a s kapitolami: Osvícenská estetika na pražské univerzitě (Seibt a Meissner); Časopis Apollo (s uvedenými statěmi...
Book
20
by Ševčík, Miloš, 1973-
Published Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra estetiky, 2005.
Annotation: Opravená a doplněná verze autorovy disertační práce, s Úvodem (s. 7-8) a s kapitolami: Bersonova koncepce umění (Umění jako sugesce souhrnu...
Book