By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 69-72
Annotation: Článek o dosavadních přípravách k realizaci projektu "Lexikón slovenskej literatúry a kultúry 1989-2015".
Article
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 9/10, s. 119-121
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 9/10, s. 8-27
Annotation: Esej o hlavních charakteristikách současné slovenské literatury (v návaznosti na koncepci literárního postmodernismu P. Zajace).
Article
4
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 77-78
Annotation: Recenze na publikaci M. Přibáně a kolektivu.
Article
5
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 23. 9. 2019
Annotation: Článek o soudobé recepci "Slezských písní" P. Bezruče.
Article
6
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 186-187
Annotation: Referát z konference na téma "Václav Hájek z Libočan na Tetíně"; připojen program konference.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 143-147
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [9], listopad, s. [45]-[60] [1]-16
Annotation: Esej o soudobé české literatuře.
Article
9
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [57]-66
Annotation: Studie se zabývá monografií "Josef Čapek" J. Opelíka u příležitosti jejího druhého vydání. Autor se soustřeďuje na kontext vzniku prvního...
Article
10
11
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 4. 1. 2017
Annotation: Stať zaměřená na problematiku literárněhistorické reflexe německojazyčné literatury vzniklé v českých zemích a na literárněvědnou reflexi...
Article
12
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 20. 11. 2014
Annotation: Článek se v obecných intencích věnuje vývoji literatury a literárního života po roce 1989.
Article
13
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 5. 4. 2017
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 9, říjen, s. 71
Annotation: Zpráva o výstavě "Proudy", která reflektuje německou literaturu v Brně v letech 1848-1945, v prostorách rajhradského kláštera a kterou pořádá...
Article
15
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 27. 9. 2017
Annotation: Rozhovor s literárním historikem J. Opelíkem, který byl původně publikován v časopise "Týnecké listy" (in: Týnecké listy, 2016, č. 10, s....
Article
16
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 59-79
Annotation: Studie věnovaná obrazu sarajevského atentátu v krásné literatuře, mj. jsou zde zmíněny romány J. Rotha "Radetzky Marsch", L. Windera "Der Thronfolger",...
Article
17
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 15. 11. 2017
Annotation: Laudatio proslovené při předání Ceny Jaroslava Seiferta 2017 dne 7. 11. 2017 J. Brabcovi a J. Opelíkovi.
Article
18
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 198-202
Annotation: Recenze na studii povídky A. Stiftera "Der beschriebene Tännling".
Article
19
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2012, č. 57, 19. 1.
Annotation: Úvodník zmiňující se o úmrtí J. Škvoreckého, odkazující také na fejeton P. Pavlovského "Sixty-Eight Publishers Corp. a moje manželství"...
Article
20
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 202-207
Annotation: Recenze na biografii Ch. Puschak a J. Krämera o básnířce G. Urzidil.
Article