By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 1, s. 1-4
Annotation: Článek R. B. o literární kritice vyšel původně časopisecky v Times Literary Supplement, knižně v Essais critiques (Paris 1964).
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 12, 16. 6., s. 8
Annotation: Studie.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1993, č. 6, prosinec 1993/leden 1994, s. 95-109
Annotation: V první části o povaze současné kritiky, v druhé o pracích básníků: Topol Jáchym, Murrer Ewald, Borkovec Petr, Čapek Karel Jan.
Article
4
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 22, 27. 1., s. 6
Annotation: Recenze sborníku věnovaného: Skácel Jan.
Article
5
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 91, 19. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o besedě o knize konané dne 14. 4. 94.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 2, s. 113-224
Annotation: Tematické číslo ČL věnované památce F. V.; s úvodní poznámkou redakce a s příspěvky (dílem ze sympozia na paměť F. V., konaného 14. 11....
Article
8
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 2, s. 58-64
Annotation: Rozhovor s literárním kritikem; připojena biograficko-bibliografická poznámka.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 33, 18. 8., s. 7
Annotation: Slomek Jaromír; kritika jeho recenze (LtN, č. 26). V rubrice Zasláno.
Article
10
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 5, 1994, č. 182, 5. 8., s. 5
Article
11
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 5, 1994, č. 188, 12. 8., s. 5
Annotation: O kýči v literatuře.
Article
13
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 5, 1994, č. 194, 19. 8., s. 5
Annotation: O kritice jako součásti literární vědy.
Article
14
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 5, 1994, č. 200, 26. 8., s. 5
Annotation: 5. pokračování rozhovoru.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 216, 14. 9., s. 11
Annotation: Glosa k vydání posledního čísla Tvaru, které celé autorsky zpracoval V. N.
Article
16
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 5, 1994, č. 205, 1. 9., s. 5
Annotation: 6. část rozhovoru.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 296-310
Annotation: Analytická studie; s kritickými výhradami k pracím badatelů zabývajících se stejnou problematikou: Štěpánek Vladimír, Macura Vladimír (Znamení...
Article
18
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 4, s. 389-397
Annotation: Studie (stručné resumé grantového úkolu Středoevropské univerzity) analyzující literárněhistorické syntézy z let 1948-1989; s příklady.
Article
20
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 3, s. 1-6
Annotation: Esej o potřebě nahradit v kritice interpretaci obsahu rozborem formy a zejména schopností smyslového vnímání samotného díla.
Article