By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 3, s. 3-13
Annotation: Článek o využití motivu outseiderství v literární tvorbě G. Vámoša a S. Becketta; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 13).
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 4, 6.-26. 3., s. 17-18
Annotation: Medailon o životě a díle profesora Václava Černého a dopis u příležitosti jeho osmdesátých narozenin. Mluvčí Charty 77 děkují za jeho morální...
Article
4
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [203]-210
Annotation: Přednáška přednesena u příležitosti prezentace knihy "Die Wallenstein-Romane von Alfred Döblin und Jaroslav Durych" T. Kastena v Goethe-Institutu...
Article
5
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [163]-176
Annotation: Recenze.
Article
6
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [247]-248
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 81-89
Annotation: Článek se věnuje analýze a interpretaci prózy "Zámek" F. Kafky. Autor se soustřeďuje na postavu hlavního hrdiny a jeho srovnání s hrdinou další...
Article
8
9
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 10. 8. 2017
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 240-242
Annotation: Recenze na monografii, v níž je analyzována poezie R. Kunzeho a J. Skácela.
Article
11
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 327-851
Annotation: Studie se zabývá vývojem české (v menším rozsahu také slovenské) literatury ve středoevropském kontextu po roku 1918. Autoři sledují vývoj...
Article
12
13
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 153-154
Annotation: Zpráva o konferenci "Arturo Cronia. L'eredità di un maestro a cinquant'anni dalla scomparsa" (Padova, 20.-21. 11. 2017).
Article
14
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. 455-457
Annotation: Recenze na monografii, v níž je analyzována poezie R. Kunzeho a J. Skácela.
Article
15
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 176
Annotation: Komparativní recenze na dvě monografie věnované německojazyčnému divadlu v Čechách.
Article
16
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 2, s. 65-74
Annotation: Rozsáhlý portrét literární historičky L. V. Pihertové, která se věnovala mj. J. Zeyerovi, S. Georgeovi, J. Karáskovi ze Lvovic a A. Procházkovi.
Article
17
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 22. 1. 2019
Annotation: Smuteční projevy proslovené na pohřbu rusisty a komparatisty V. Svatoně 4. 1. 2019 na Olšanských hřbitovech.
Article
18
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 1, s. 22-54
Annotation: Studie o fikčním a non-fikčním charakteru memoárů I. Herrmanna, mj. při srovnání s literární tvorbou J. Nerudy.
Article
19
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 10. 1. 2019
Annotation: Nekrolog rusisty a komparatisty V. Svatoně. K nekrologu jsou připojeny úryvky z dopisů V. Svatoně z let 2015-2018.
Article
20