By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 234, 9. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 39, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 39, 9. 10.
Annotation: Nekrolog H. Hrzalové.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Autor ve svém článku uvažuje o současné české literatuře, literární kritice, literárních časopisech, literárních cenách a způsobech propagace...
Article
3
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 11, s. 94-97
Annotation: Článek o osobnosti a práci M. Štechové, která více než deset let aktivního života strávila na Slovensku; autor připomíná i F. X. Šaldu,...
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 199, 28. 8., s. 4
Annotation: Nekrolog H. Hrzalové († 21. 8. 2019).
Article
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 21. 12. 2016
Annotation: Článek o překladu povídkové knihy M. Šindelky "Mapa Anny" do nizozemštiny a o její literárněkritické recepci (i literárněkritické recepci...
Article
6
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 114-119
Annotation: Esej, v němž se autorka snaží, opírajíce se rovněž o postavu F. Kafky, jeho literární dílo a pokřivený obraz, který v české společnosti...
Article
7
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 5. 11. 2015
Annotation: Medailon literární historičky, teoretičky, kritičky, překladatelky a editorky R. Grebeníčkové.
Article
8
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 11. 5. 2016
Annotation: Soubor komentářů k aktuálnímu společenskému, politickému a kulturnímu dění.
Article
9
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 2. 2017
Annotation: Přehled překladů české literatury do nizozemštiny, literárněkritické reflexe české literatury a autorských čtení a dalších literárních...
Article
10
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 5, s. 158
Annotation: Medailon.
Article
11
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 18. 8. 2019
Annotation: Autorka se vymezuje vůči recenzi T. Šnellerové ""Ze skici dál k dílu jde se po kolenou"" (in: Revolver Revue, roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 220-224)...
Article
12
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 31. 1. 2019
Annotation: Komentář k literární ceně Tvárnice, již vyhlašuje časopis Tvar. Autor se vyjadřuje k textům, které vyšly v č. 2/2019 časopisu Tvar a které...
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 268, 18. 11., s. 2
Annotation: Medailonek E. Krásnohorské.
Article
14
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 1, 2011, č. 1, březen, s. 23
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející otisk recenze.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 206, 4. 9., příl. Doma Dnes, č. 36, s. 38
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející otisk fejetonu K. Kubíčkové.
Article
16
In: Přítomnost. -- R. 2008, jaro, s. 64-65
Annotation: Portrét pražskoněmecké literární kritičky a teoretičky A. Rühle-Gerstelové. Doplněno o biografickou poznámku.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 267, 16. 11., příl. Kavárna, s. B6
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o KK, doprovázející otisk jejího článku.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 23, 30. 5., s. 20
Annotation: Rozhovor s D. Kaprálovou o životě v Německu a Česku.
Article
19
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 27, 2016, č. 2, 24. 6., s. 220-222
Annotation: Článek charakterizuje poetiku díla S. Richterové.
Article
20
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 16, 2016, č. 3, s. 305-306
Annotation: Medailon profesorky D. Moldanové (* 12. 5. 1936).
Article