By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 234, 9. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 39, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 39, 9. 10.
Annotation: Báseň věnována M. Blahynkovi.
Article
2
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, příl. Bonus, s. 196-202
Annotation: Rozhovor s V. Petríkem o jeho vědecké činnosti, literární kritice, vkusu a slovenské literatuře.
Article
3
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 128-129
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 129
Annotation: Nekrolog.
Article
5
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 11, s. 156-157
Annotation: Medailon.
Article
6
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 11, s. 137-138
Annotation: Nekrolog.
Article
7
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 284, 7. 12., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Autor ve svém článku uvažuje o současné české literatuře, literární kritice, literárních časopisech, literárních cenách a způsobech propagace...
Article
11
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 117, zima, s. [97]-103
Annotation: Eseje.
Article
12
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 98-102
Annotation: Článek o prozaické tvorbě J. Opolského a její literárněkritické (literárněvědné) reflexi; připojena biografická poznámka (s. 102).
Article
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 156-157
Annotation: Recenze na básnickou sbírku J. Opolského "Svět smutných", jež vyšla v časopise Rozhledy 1. 4. 1899; připojena biografická poznámka (s. 157).
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 172-175
Annotation: Vzpomínka na básníka J. Opolského, publikovaná 5. 6. 1970 v Lidové demokracii; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 175).
Article
16
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 205-206
Annotation: Proslov pronesený u příležitosti 90. narozenin literárního historika a kritika M. Suchomela 15. 11. 2018 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 143-147
Annotation: Nekrolog.
Article
18
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 1, s. 47-53
Annotation: Recenze.
Article
19
20
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 28. 5. 2017
Annotation: Zpráva obsahuje mj. úryvek dopisu J. Demla F. X. Šaldovi.
Article