By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, příl. Bonus, s. 196-202
Annotation: Rozhovor s V. Petríkem o jeho vědecké činnosti, literární kritice, vkusu a slovenské literatuře.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Autor ve svém článku uvažuje o současné české literatuře, literární kritice, literárních časopisech, literárních cenách a způsobech propagace...
Article
3
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 117, zima, s. [97]-103
Annotation: Eseje.
Article
4
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 14. 10. 2019
Annotation: Recenze na monografii P. Onufera "Obtížná balanc".
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 2
Annotation: Úvodník věnovaný literární ceně Tvárnice a reakcím na ni z pera J. Flaišmana na webu i-kanon (ze dne 16. 1. 2010) a B. Čihákové na webu Dobrá...
Article
6
7
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 25. 1. 2011
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou P. Soukupovou, především o knize "Zmizet"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s Kritičkou roku 2020 o způsobu, jakým probíhá anketa Tvárnice, a o její práci v nakladatelství Host; připojena bio-bibliografická...
Article
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 98-102
Annotation: Článek o prozaické tvorbě J. Opolského a její literárněkritické (literárněvědné) reflexi; připojena biografická poznámka (s. 102).
Article
10
online
In: Párek [online]. -- Roč. 20, 2020, č. 2, únor, s. 5-7
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 1, leden, s. 29-31
Annotation: Studie se zabývá referátem L. Štolla "Třicet let boje za českou socialistickou poezii", kromě jeho obsahu se zaměřuje především na okolnosti...
Article
12
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [9], listopad, s. [45]-[60] [1]-16
Annotation: Esej o soudobé české literatuře.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 4, s. 65-74
Annotation: Autor sleduje literárněvědné publikace vydané samizdatovou Edicí Expedice.
Article
14
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 4, s. 74-78
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [9], listopad, s. [116]-[124] [1]-10
Annotation: Kritický rozbor literární tvorby M. Kundery.
Article
16
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [198]-200
Annotation: Polemika P. Andrease s autorkou recenzi na jeho monografii "Vybírat a posuzovat" L. Malou; připojena reakce L. Malé.
Article
17
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [177]-179
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. [260]-261
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 183-197
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Rivers of Babylon" P. Pišťanka v kontextu postmoderní literatury. Autorka se soustřeďuje na...
Article
20
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [4], duben, s. [122]-[127] [1]-6
Annotation: Recenze samizdatového vydání literárně kritických textů z let 1965-1983 literárního kritika J. Lopatky.
Article