By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 1, 15. 1.
Annotation: Rozhovor o programech v Památníku písemnictví na Moravě pro děti; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 130, říjen, s. 7
Annotation: Proslov pronesený při přebírání Ceny Karla Čapka ve Trenčianských Teplicích.
Article
3
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 130, říjen, s. 7
Annotation: Laudatio proslovené při předávání Ceny Karla Čapka E. Hylmarové.
Article
4
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-82-3. -- Sv. 7, 2018, s. 7
Annotation: Fotoreportáž z Muzea Jaroslava Foglara vznikajícího v Ledči nad Sázavou.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 132, 8. 6., s. 22, příl. Orientace, s. iv
Annotation: Rozhovor s prasynovcem J. Palivce, E. Palivcem, který je spoluvlastníkem budovy Památníku Karla Čapka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 135, 12. 6., s. 11
Annotation: Autorka, bývalá ředitelka Památníku Karla Čapka, reaguje na tvrzení E. Palivce, spoluvlastníka budovy Památníku Karla Čapka, která Palivec...
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 4, duben, příl. Středočeský kraj, s. 4
Annotation: Článek se věnuje Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše.
Article
8
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 74, srpen, s. 21-22
Annotation: Zpráva.
Article
9
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 202, 31. 8., s. 9
Novinky.cz [online]. -- 2. 9. 2019
Annotation: Zpráva o přesídlení muzea Čtyřlístku v Doksech z městské knihovny na zámek.
Article
10
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-85-4. -- Sv. 8, 2019, s. 50-51
Annotation: Článek informuje o odrostlém mláděti poštolky, které se 13. 7. 2018 skrývalo za Jestřábovým portrétem v Muzeu Jaroslava Foglara v Ledči nad...
Article
11
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 131, prosinec, Literární příl., č. 6, s. v-vi
Annotation: Úryvek z přednášky, proslovené na konferenci "Dějinné paralely 1938-2018", která se konala ve dnech 8. 10. - 9. 10. 2018 v Praze.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 202, 31. 8., s. 18
Annotation: Kulturní tip na "Podještědské muzeum Karolíny Světlé".
Article
13
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 3, 4. 1., příl. Víkend, s. 25-27
Víkend. -- 13. 1. 2019
Annotation: Článek o rekonstrukci vily sourozenců Čapkových.
Article
14
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 26, 2019, č. 2, 31. 12. 2018, s. 26-27
Annotation: Článek k výročí osmdesáti let od úmrtí K. Čapka věnovaný otázce zpřístupnění vily, kde spisovatel žil.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 17
Annotation: Zpráva o výstavě uspořádané Památníkem písemnictví na Moravě o životě a díle spisovatele F. Kožíka.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Kraj Vysočina, s. 3
Annotation: Soubor krátkých anotací literárních muzeí věnovaných osobnostem Kraje Vysočina.
Article
17
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2019, č. 135, prosinec, s. 4
Annotation: Komentář shrnující dění v Památníku Karla Čapka v období působení A. Seidlové ve funkci ředitelky.
Article
18
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2019, č. 135, prosinec, s. 5
Annotation: Rozhovor se Z. Vackem, který byl zvolen novým ředitelem Památníku Karla Čapka od 1. 1. 2020.
Article
19
online
In: denikn.cz [online]. -- 3. 6. 2020
Annotation: Článek o budoucnosti kulturní památky Petrkov, statku rodiny Reynků.
Article
20