By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Stuttgart : J.B. Metzler, [2019].
Annotation: Příručka historické naratologie zahrnuje starověk, středověk a rané moderní období jako předmět naratologické analýzy a syntetizuje výsledky...
Book
2
In: Králova třetí žena. -- S. 392-397
Annotation: Soupis a popis postav historického románu a starověkých bohů v něm zmíněných; s biografickou poznámkou o autorce (zadní záložka volné obálky,...
Book Chapter
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 7
Annotation: Sloupek o Legendě o sv. Kateřině a také o postavě tety Kateřiny z románu Z. Jirotky "Saturnin".
Article
4
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 4, duben, s. 248-250
Annotation: Úryvek z kapitoly publikovaný v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
5
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 5, květen, s. 312-314
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
6
In: Antagon [samizdat]. -- Č. 23, 1984, s. 61-63
Annotation: Článek k 100. výročí narození Franze Kafky.
Article
7
by Kořínek, Pavel, 1981-
Published Praha : Čtyřlístek, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie se věnuje historii časopisu „Čtyřlístek"; s Použitou literaturou (s. 454-455) a s doprovodným tištěným materiálem.
Book
8
9
In: Er(r)go. -- ISSN 1508-6305. -- R. 2015, nr. 30 (1), s. 91-106
Annotation: Studie analyzuje strukturu vnitřního monologu v české literatuře druhé poloviny 19. století a sleduje jeho vývoj vzhledem k jeho roli při výstavbě...
Article
10
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 81-89
Annotation: Článek se věnuje analýze a interpretaci prózy "Zámek" F. Kafky. Autor se soustřeďuje na postavu hlavního hrdiny a jeho srovnání s hrdinou další...
Article
11
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 9, říjen, s. 52
Annotation: Recenze na knihu P. Šidáka "Mokře chodí v suše".
Article
12
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 105, 2018, č. 3, s. 365-366
Annotation: Recenze na monografii P. Janečka "Mýtus o pérákovi", která je věnovaná postavě městského folkloru z období boje proti nacismu.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 22, 24. 10., s. 7
Annotation: Autor se ve svém sloupku zamýšlí nad prvotinou V. Kahudy, novelou "Příběh o baziliškovi".
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 108-120
Annotation: Studie o románu J. K. Šlejhara "Cvrček mého krbu"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
16
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 19. 7. 2017
Annotation: Recenze na monografii J. Lukavce "Bytosti na pomezí".
Article
17
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 4. 6. 2018
Annotation: Recenze na monografii P. Janečka "Mýtus o pérákovi", která je věnovaná postavě městského folkloru z období boje proti nacismu.
Article
18
Annotation: Kolektivní monografie je věnována rozmanitým podobám recepce antické mytologie v českém umění, vzdělávání a kultuře; s úvodní studií,...
Book
19
In: Ona. -- S. 7
Annotation: Předmluva ke knize povídek inspirovaných ženskými postavami z příběhů mužských autorů; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (zadní záložka,...
Book Chapter
20
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 2. 2. 2014
Annotation: Rozhovor L. Koucké se spisovatelem P. Hetešou.
Article