By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 136, 12. 6., s. 2
Annotation: Recenzní glosa.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 166, 18. 7., s. 2
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 11, 14. 1., s. 9
Annotation: Báseň ze sborníku "Stráž míru".
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 11, 14. 1., s. 9
Annotation: Úryvek povídky, která byla otištěna ve sborníku Stráž míru.
Article
7
In: Nevěry II. -- s. 5-6
Annotation: Průvodní slovo k souboru povídek (pendant ke svazku Nevěry [I], tentokrát o nevěře očima mužů); s bio-bibliografickými poznámkami O autorech...
Book Chapter
8
In: Země, v níž se rozednívá. -- s. 7
Annotation: Editorův úvod k básnickému almanachu šesti uvedených autorů; s biograficko-bibliografickými poznámkami o nich (s. 149-158, s fot.).
Book Chapter
9
In: Každý kraj světa. -- s. 1
Annotation: Úvodní slovo šéfredaktora a majitele nakladatelství Půlnoc M. U. k ukázkám z tvorby 17 amatérských autorů poezie z Čech a Moravy; - s úvodní...
Book Chapter
10
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 30, 1992, č. 1, s. 59-60
Annotation: Recenze; mj. o informaci: Tywoniaková J., Libri prohibiti, o zakázaných autorech z Podblanicka.
Article
11
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 15, 1985, č. 30, s. 37-43
Annotation: Poznámky k uvedeným svazkům Studia Comeniana et historica, mj. ke: Clamores Eliae.
Article
12
In: Generace nula. -- s. 4
Annotation: Předmluva k antologii nejnovější komiksové tvorby navazující na stejnojmennou výstavu z roku 2007, uspořádané do oddílů: Komiks sobě; Dokumenty...
Book Chapter
13
In: Veselý kalendář. -- S. 111-113
Annotation: Medailony zastoupených autorů.
Book Chapter
14
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 19, 1974, č. 3, březen, s. 115-121
Annotation: Na okraj sborníku Problémy tipologii russkogo realizma, M. 1969, a dalších sovětských typologických publikací.
Article
15
In: Student. -- ISSN 0585-4512. -- Roč. 4, 1968, č. 33, 14. 8., s. 6
Annotation: Z předmluvy J. T.
Article
16
In: Zlatý věnec. -- S. 457-463
Annotation: Minimedailonky autorů zastoupených ve výběru ukázek z české literatury 19. století (uvádíme jen spisovatele), zpracoval E. Frynta, s. 457-460;...
Book Chapter
17
In: Venkov. -- Roč. 23, 1928, č. 167, 15. 7., s. 7
Annotation: O Almanachu, který bude vydán u příležitosti odhalení pomníku panu: Masaryk T. G. v Kopřivnici 12. 8. 1928.
Article
18
In: Venkov. -- Roč. 23, 1928, č. 304, 22. 12., s. 7
Annotation: O vzpomínkovém sborníku k 20. výročí smrti: Bačkovský František.
Article
19
In: Světozor. -- Roč. 30, 1895/1896, č. 16, 28. 2. 1896, s. 191
Annotation: Referát o almanachu katolických básníků Pod jedním praporem. (Básnické obzory katolické, Praha 1895).
Article
20
In: České slovo. -- Roč. 22, 1930, č. 240, 10. 10., s. 11
Annotation: O článku: Stupka Vladimír o poměru: Vrchlický Jaroslav ke: Baudelaire Charles, otištěném in: Sborník Společnosti Jaroslava Vrchlického 1928-1929.
Article