By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární fórum. -- Roč. 17, 2019, č. 2, 19. 11., s. 10
Annotation: Reportáž o setkání Pražského klubu spisovatelů, které proběhlo 18. 6. 2019 a jehož se zúčastnila také H. Hosnedlová.
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 3, listopad, s. 326
Annotation: Glosa věnovaná historii olomouckého kostela sv. Václava.
Article
3
online
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 86-87
Annotation: Článek shrnuje obsah rozhovoru mezi P. Fischerem a L. Brožkem na ČRo Vltava z 31. 5. 2018 a věnuje se dále osobě L. Brožka a Klubu pražských...
Article
4
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [10]
Annotation: Přehled umístění členů jičínského "Literárního spolku" v literárních soutěžích.
Article
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 5, leden, s. 364-366
Annotation: Hodnocení čísel AI doposud vydaných v tomto, tj. 3. ročníku.
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 8, duben, s. 619-622
Annotation: Reakce na kritiku poměrů v Societas incognitorum.
Article
7
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 8, duben, s. 664-665
Annotation: Stručné zprávy o navštívených kulturních akcích členy SIE, především o divadelních představeních.
Article
8
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 8, duben, s. 666-669
Annotation: Zápis z organizační debaty stran řádu Societas incognitorum a z redakční debaty o praxi přispívání do Act incognitorum a jejich hodnocení.
Article
9
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 9, květen, s. 697-699
Annotation: Zhodnocení předchozího čísla časopisu Acta incognitorum.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 279, 1. 12., s. 29, příl. Orientace, s. xi
Annotation: Recenzní glosa.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 286, 10. 12., s. 12
Annotation: Zpráva.
Article
12
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 7, červenec, s. [23]
Annotation: Zpráva o článku o jičínském "Literárním spolku" (U nás, 5. 6. 2003).
Article
13
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 9, září, s. [4]-[6]
Annotation: Přehledový článek o slovenských spisovatelských organizacích, literárních klubech a nejznámějších literárních soutěžích.
Article
14
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 10, říjen, s. [5]
Annotation: Reportáž o návštěvě členů jičínského "Literárního spolku" na Slovensku.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 79, 3. 4., s. 20
Annotation: Báseň; připojen medailon Skupiny XXVI.
Article
16
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 1, leden, s. 12-13
Annotation: Článek k činnosti V. France pro jičínský "Literární spolek", mj. o tvorbě regionálních literárních časopisů "Kobra" a "Čaj".
Article
17
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 2, únor, s. 7
Annotation: Reakce na článek V. France o jeho činnosti pro jičínský "Literární spolek" (Kobra č. 1/2004), zejména o aktivitě členů; s datací 15. 1. 2004.
Article
18
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 3, březen, s. [12]
Annotation: Zpráva o konání akce "Jičínské poetické jaro" (21.-23. 5. 2004, Jičín); s programem.
Article
19
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 3, 1989, únor, s. [32]-[53]
Annotation: Studie představující brněnský potažmo moravský poválečný literární život, jehož vývoj je podle autora zcela odlišný tomu v Praze a v Čechách...
Article
20
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 7, červenec, s. 7
Annotation: Soubor zpráv, mj. o čestném uznání P. Veselého v soutěži "Literární Varnsdorf" a ohlasu jičínského "Literárního spolku".
Article