By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 5, 20. 1., s. 8
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu ČRo Vltava "Víkendová příloha", jehož součástí bude 1. 2. 2020 též debata literárního teoretika a kritika...
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 99-105
Annotation: Soubor recenzí, vzpomínka na dění v listopadu a prosinci 1989 a literární dění v období normalizace a nekrolog psychoterapeuta a literáta O....
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 8
Annotation: Rozhovor s literárním teoretikem, historikem a ředitelem Moravské zemské knihovny v Brně o české literatuře, o propagaci a překladech české...
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
6
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 31, 2019, č. 3, s. 100-103
Annotation: Recenze.
Article
7
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 2, s. 103
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 55-71
Annotation: Studie je věnována diskuzím ruských formalistů o skazu (narativní forma navozující dojem spontánního mluveného slova).
Article
9
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 7, září, s. 5
Annotation: Zpráva o konání výstavy s názvem "František Sušil - život, dílo, odkaz" (do 30. září 2018) v Propité věži katedrály sv. Petra a Pavla v...
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 6, 28. 1., s. 11
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu "Nežil jsem nadarmo. A přeci - jsem ztracen!", který byl věnován literárnímu teoretikovi M. Jankovičovi a jeho...
Article
11
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 2, 22. 1., s. 15
Annotation: Krátké nekrology mj. M. Jankoviče a G. Francla.
Article
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 34-45
Annotation: Esej o českém surrealismu a existencialismu 60. let. Autoři se kriticky vymezují vůči názorům V. Papouška, které představil ve své knize "Existencialisté...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 16
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 159, 12. 7., s. 14
Annotation: Medailon J. Hanuše.
Article
15
16
17
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 2, s. 155-156
Annotation: Medailon.
Article
18
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 2, s. 147-149
Annotation: Recenze dvou publikací.
Article
19
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 9, s. 158-159
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 9, s. 160
Annotation: Medailon.
Article