By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Tichanov, Galin, 1964-
Published Stanford : Stanford University Press, 2019.
Annotation: Monografie mapuje dějiny literární teorie se zaměřením na její formativní meziválečnou dekádu v Rusku; s poznámkami (s. 187-216); s bibliografií...
Book
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 9/10, s. 8-27
Annotation: Esej o hlavních charakteristikách současné slovenské literatury (v návaznosti na koncepci literárního postmodernismu P. Zajace).
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 9. 1., s. 14-15
Annotation: Stať na téma neorealismu s důrazem na italskou filmovou tradici; důraz je v oblasti teorie kladen na literárně teoretické zdroje jako jsou "Slovník...
Article
4
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 230-237
Annotation: Studie o vztahu hodnoty uměleckého díla a jeho obsahu, citovány jsou mj. "Otevřené dílo" U. Eka a "Kritické eseje" R. Barthese; z valné části...
Article
5
by Kosáková, Hana, 1978-
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá narativní strategií v prozaických literárních dílech, kterou ruský literární vědec Boris M. Ejchenbaum pojmenoval jako...
Book
6
In: Er(r)go. -- ISSN 1508-6305. -- R. 2015, nr. 30 (1), s. 107-123
Annotation: Studie analyzuje vybrané teoretické přístupy k pojmu "svět" představenému pražskou strukturalistickou školou a rozpracovanému v Doleželově...
Article
7
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 261-264
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 7, září, s. 280 - 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
10
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 59, 2017, H. 4, S. 496-498
Annotation: Nekrolog L. Doležela.
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 8, říjen, s. 306-308
Annotation: Zpráva o kurzu pořádaném v Mariánských lázních ve dnech 2.-4. července 1957; vystoupil např. S. Cenek s referátem "K vyučování literární...
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 10, s. 118-119
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 55, 2018, č. 2, s. 259-275
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 10, červen 1952, s. 309-313
Annotation: Článek řeší především neurčité postavení literární teorie v rámci učebních osnov.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 79-80
Annotation: Zpráva o průběhu semináře.
Article
17
18
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 55-71
Annotation: Studie je věnována diskuzím ruských formalistů o skazu (narativní forma navozující dojem spontánního mluveného slova).
Article
19
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 72-87
Annotation: Studie je věnována poslední etapě Mukařovského odborné činnosti, autor rozlišuje tři fáze přístupu Mukařovského k strukturalismu a marxismu.
Article
20
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 19. 3. 2012
Annotation: Článek o Haškově Švejkovi a zejména revize tvrzení J. Chalupeckého o tom, že Švejk není nijak fyziologicky popsán - je, ale podle autora to...
Article