By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 5, [leden], s. 256-258
Annotation: Recenze listopadového vydání Act incognitorum.
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 9, [květen], s. 519-536
Annotation: Překlad jedné kapitoly z knihy "The Visual Encyclopedia of Science Fiction" týkající se literární formy žánru sci-fi, nedostatku shody mezi jednotlivými...
Article
3
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 9, [květen], s. 538-540
Annotation: Recenze dubnového a květnového vydání Act incognitorum.
Article
4
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 9, [květen], s. 541-544
Annotation: Recenze březnového a dubnového vydání Act incognitorum.
Article
5
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 64-70
Annotation: Rozhovor s V. Šikulou o jeho literární tvorbě; připojeny úvodní poznámka a báseň "Modlitba".
Article
6
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 11, s. 66-72
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou P. Sabolovou o její literární tvorbě; připojeny úvodní poznámka (s. 66-67) a bio-bibliografická poznámka (s. 71-72).
Article
7
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1985, č. 4, [prosinec], s. 204-207
Annotation: Recenze listopadového vydání Act incognitorum.
Article
8
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 20. 10. 2019
Annotation: Článek o K. Sidonovi, letošním držiteli Státní ceny za literaturu.
Article
9
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 263, 13. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 44, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 44, 13. 11.
Annotation: Recenze.
Article
10
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 4. 12. 2019
Annotation: Komentář o významu vracení českého občanství M. Kunderovi na recepci jeho literární tvorby.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 20, 28. 11., s. 4-6
Annotation: Rozhovor o psaní, překladech z němčiny a jejích knihách "Počong, aneb, O pinoživosti lidské existence" a "Ve skříni"; připojena bio-bibliografická...
Article
12
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 11. 5. 2015
Annotation: Rozhovor s M. Vieweghem o jeho literární tvorbě a psaní; video obsahuje záznam rozhovoru s M. Vieweghem.
Article
13
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 6. 5. 2015
Annotation: Článek o návratu M. Viewegha na českou literární scénu; video obsahuje záznam rozhovoru s M. Vieweghem.
Article
14
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 27. 5. 2019
Annotation: Fejeton o literární tvorbě a psaní obecně.
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 3, s. 3-13
Annotation: Článek o využití motivu outseiderství v literární tvorbě G. Vámoša a S. Becketta; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 13).
Article
16
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 30. 5. 2014
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou a scenáristkou B. Šimkovou o její literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
17
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 6, [únor], s. 337-343
Annotation: Recenze lednového vydání Act incognitorum; autor mj. cituje (ovšem blíže nespecifkuje) úryvek z úvahy o katolickém básnictví, zejm. o B. Reynkovi...
Article
18
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 7, [březen], s. 379-380
Annotation: Recenze únorového vydání Act incognitorum.
Article
19
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 7, [březen], s. 381-383
Annotation: Recenze únorového vydání Act incognitorum.
Article
20
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 8, [duben], s. 420-422
Annotation: Recenze březnového vydání Act incognitorum s důrazem na diskusní hodnotu těchto recenzí pro societární život.
Article