By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 4-5
Annotation: Předneseno na kolokviu o díle K. T. konaném 22.-23. 3. v Praze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 6
Annotation: O jednotlivých příspěvcích sympozia s podtitulem Lyrika a dramatika Ernsta Jandla v kontextu české experimentální literatury, konaném 14. 4....
Article
3
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 2, 1992, s. 235-238
Annotation: Referát o kolokviu konaném v Praze ve dnech 30. ledna - 1. února 1991 u příležitosti stejnojmenné výstavy v Zrcadlové síni Klementina.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 115, 17. 5., s. 7
Annotation: Zhodnocení konference o osobnosti V. Č. a jeho díle (listopad 1993, Dobříš); též o sborníku vydaném při této příležitosti.
Article
5
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 3, 1993, s. 297-298
Annotation: Recenze sborníku, též literárněvědných příspěvků.
Article
6
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 3, 1993, s. 348-351
Annotation: Referát o sympoziu, konaném 22.-26. září v Bayreuthu, též s českou účastí.
Article
7
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 3, 1993, s. 355-356
Annotation: Referát o konferenci pořádané k 150. výročí narození A. S.; též o výstavách v Písku a Mladé Vožici, věnovaných životu a dílu A. S.
Article
8
Published Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1993.
Book
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 20, 25. 5., s. 3
Annotation: Recenze sborníku Václav Černý (26. 3. 1905-2. 7. 1987) obsahujícího příspěvky z konference konané 4. 11. 1993 na Dobříši (Praha, Český spisovatel...
Article
10
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 112, 1993, č. 2, s. 374-377
Annotation: Recenze svazku obsahujícího příspěvky českých historiků na 11. mezinárodním sjezdu slavistů (Bratislava, 1993), mj. : Šimeček Zdeněk, Dobrovského...
Article
11
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 8, 1994, č. 2, léto, s. 21
Annotation: Referát o konferenci (Brno, 23.-24. března 1994) o exilové literatuře v letech 1948-1989; usp. exilový PEN klub a České centrum PEN.
Article
12
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 8, 1994, č. 2, léto, s. 23-24
Annotation: Recenze sborníku příspěvků ze semináře, usp. Ústav kultury pro mládež při Pedagogické fakultě MU.
Article
13
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 8, 1994, č. 2, léto, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Vokno. -- ISSN 0862-7711. -- R. 1990, č. 18, [léto], s. 108-112
Annotation: O jeho účasti na konferenci o české literatuře v New Yorku, 17.-22. 3. 1990. - Pseud. autora Čuňas.
Article
15
In: Vokno. -- ISSN 0862-7711. -- R. 1990, č. 18, [léto], s. 112-113
Annotation: O časopiseckých a knižních samizdatech 70.-80. let; příspěvek na konferenci o české literatuře v New Yorku, 17. -22. 3. 1990.
Article
16
In: Vokno. -- ISSN 0862-7711. -- R. 1990, č. 18, [léto], s. 113-115
Annotation: Příspěvek na konferenci o české literatuře v New Yorku, 17.-22. 3. 1990; datováno v Praze v březnu 1990.
Article
17
In: Vokno. -- ISSN 0862-7711. -- R. 1990, č. 18, [léto], s. 115-116
Annotation: Příspěvek na konferenci o české literatuře v New Yorku, 17.-22. 3. 1990.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 22, 2. 6., s. 12
Annotation: K 60. výročí 1. sjezdu sovětských spisovatelů v srpnu 1934 v Moskvě, osobnosti a díle: Ždanov A. A., jeho ohlase mj. u: Aragon Louis, a v: Slovník...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 23, 9. 6., s. 6
Annotation: Recenze souboru kritik děl 60. a 70. let, zejména z rukopisu publikované stati o: Vaculík Ludvík, Český snář. - V druhé části recenzován sborník...
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 44, 1993/1994, č. 3/4, s. 87
Annotation: Zpráva z konference, pořádané ve dnech 7.-8. 9. 1983 katedrou české literatury PF UK Praha a Ústavem pro českou literaturu AV ČR.
Article