By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 76-80
Annotation: Článek o průběhu projektu "Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika".
Article
2
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 28-35
Annotation: Článek o básnické tvorbě J. Šimonoviče; připojeny fragmenty básně "Krutosť" (s. 28, 29, 31).
Article
3
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 19. 3. 2017
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 9/10, s. 66-76
Annotation: Článek; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 76).
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 1, s. 49-59
Annotation: Článek; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 59).
Article
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 3, s. 97-100
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 3, s. 3-13
Annotation: Článek o využití motivu outseiderství v literární tvorbě G. Vámoša a S. Becketta; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 13).
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 2, s. 44-64
Annotation: Článek; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 64).
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 282, 5. 12., příl. Salon, č. 1152, s. 16
Annotation: Zpráva o konání křtu monografie P. Hrušky "Daleko do ničeho" o básníkovi I. Wernischovi.
Article
11
12
13
14
by Kosáková, Hana, 1978-
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá narativní strategií v prozaických literárních dílech, kterou ruský literární vědec Boris M. Ejchenbaum pojmenoval jako...
Book
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 99-105
Annotation: Soubor recenzí, vzpomínka na dění v listopadu a prosinci 1989 a literární dění v období normalizace a nekrolog psychoterapeuta a literáta O....
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 583-591
Annotation: Recenze dvou publikací věnovaných J. Zahradníčkovi; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 635.
Article
17
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 99-102
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 21-29
Annotation: Esej o básnické reflexi odchodu do exilu v dílech českých autorů, kteří odešli z Československa po roce 1968: v souboru rukopisných textů I....
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 98-102
Annotation: Článek o prozaické tvorbě J. Opolského a její literárněkritické (literárněvědné) reflexi; připojena biografická poznámka (s. 102).
Article