By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 3
Annotation: Památník národního písemnictví; o uložení jeho sbírek a dalším setrvávání ve Strahovském klášteře. Polemika s článkem: Janáková Iva...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 103, 3. 5., s. 13
Annotation: Památník národního písemnictví; referát o výstavě Sláva a smrt.
Article
3
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 119, 21. 5., s. 3
Annotation: Památník národního písemnictví; reakce na příspěvek: Marks Luděk, Poslední dějství strahovské knihovny, ČD, 23. 4. 1994.
Article
4
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 127, 31. 5., s. 3
Annotation: Další z článků o situaci v: Památník národního písemnictví.
Article
5
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 8, 1994, č. 2, léto, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 139, 14. 6., s. 11
Annotation: Památník národního písemnictví; reportáž.
Article
7
In: Sborník archivních prací. -- ISSN 0036-5246. -- Roč. 43, 1993, č. 2, s. 553-566
Annotation: Studie o windischgrätzské knihovně, jejímž hlavním budovatelem byl spisovatel a vědec hrabě Mikuláš Josef, umístěné mj. v Tachově a na zámcích...
Article
8
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 30, 1994, sv. 33, s. 297
Annotation: Památník Jiřího Mahena; o jeho zbudování v Mahenově ulici v Brně (otevřen 11. 12. 1992); též o ustavení: Společnost Jiřího Mahena (koncem...
Article
9
Published Přerov : Okresní vlastivědné muzeum J.A.Komenského, 1992.
Annotation: Úvodní stať Muzeum Komenského v Přerově (s. 7-11) napsal: Hýbl František; vlastní soupis (rozdělený do čtyř skupin - Archiválie, Rukopisy,...
Book
10
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 148, 24. 6., s. 7
Article
11
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 172, 25. 7., s. 9
Annotation: O současném stavu: Památník Karla Čapka ve Strži a o vzniku Nadace Čapkova Strž, jejímž cílem je zachovat jeho provoz.
Article
12
In: Minulost Přerovska 1992. -- ISSN 0540-3065. -- Sv. 8, 1993, s. 74
Annotation: Přehledová stať o komeniánech ve sbírkách Muzea J. A. K v Přerově.
Article
13
In: Minulost Přerovska 1992. -- ISSN 0540-3065. -- Sv. 8, 1993, s. 81-83
Annotation: Přehledová stať o akcích muzea k 400. výročí narození J. A. K.; Muzeum Komenského v Přerově.
Article
14
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 4, 1994, č. 134, 12. 7., s. 15
Annotation: Zpráva o výsledku druhého kola veřejné soutěže na pomník bří Čapků na náměstí Míru v Praze, vítěz: Opočenský Pavel.
Article
15
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 4, 1991, s. 151-152
Annotation: Literární archiv; stručný přehled dvacetileté činnosti starohradeckého pracoviště LA PNP.
Article
16
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 31, 1994, č. 2, s. 117-118
Annotation: O předání 19 latinských spisů z 14. a 15. století Národní knihovně roku 1882.
Article
17
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 194, 19. 8., s. 9
Annotation: Medailón historika a archiváře; k 20. výročí úmrtí 22. 8.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 34, 25. 8., s. 2
Annotation: K zahájení stejnojmenné výstavy v Centru Franze Kafky v Praze.
Article
19
In: Týdeník Květy. -- ISSN 0862-898X. -- Roč. 4, 1994, č. 36, 2. 9., s. 4-6
Annotation: Referát o současné situaci: Památník národního písemnictví.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 5, 1994, č. 205, 1. 9., s. 5
Annotation: Glosa k přejmenování festivalu humoru Haškova Lipnice a záměru zrušit tamní Haškovo muzeum.
Article