By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 32, léto, s. 80-87
Annotation: Studie o algoritmech generujících "umělou" poezii zmiňuje zejm. práci J. Materny; vychází z původně rozsáhlejší studie publikované v Usta...
Article
2
by Kratochvil, Alexander
Published Berlin : Kulturverlag Kadmos, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá způsoby vyprávění traumatických prožitků a událostí v české, ukrajinské a německé beletrii; s literaturou (s. 245-253);...
Book
3
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 16-17
Annotation: Vzpomínka A. M. Effenbergerové na K. Teiga.
Article
4
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 18. 11. 2014
Annotation: Zpráva představuje nový literární web.
Article
5
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 18. 1. 2015
Annotation: Zpráva přibližuje obsah jednotlivých rubriky "Literární bašty".
Article
6
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 14, 1986
Annotation: Gladiator reaguje na Montpiedovův text, který označuje za pamflet a zcela krátce se vymezuje proti jeho textu z 15. října 1986. Osobně proti Montpiedovi...
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [1], leden, s. [36]-[38] [1]-3
Annotation: Polemická úvaha o slovenské literatuře, inspirovaná rozhlasovým rozhovorem spisovatele L. Balleka o národním charakteru a kvalitách soudobé slovenské...
Article
8
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 3-13
Annotation: Studie se zabývá pokusem o popis relací mezi filozofickým, literárním a literárněvědným diskursem v evropské kultuře.
Article
9
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 15, 2018, č. 1, srpen, s. 49-67
Annotation: Studie se zabývá základními otázkami teorie mediality s odkazem na studie F. Kittlera, N. Luhmanna a L. Elleströma.
Article
10
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 15, 1987
Annotation: Črta o městě Praha a jeho esenci a spojení s literaturou (Camus, Nezval).
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 9
Annotation: Fejeton o literárním provozu.
Article
12
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 28, 2. 2., s. 12
iDnes.cz [online]. -- 4. 2. 2019
Annotation: Úvaha o výuce literatury na školách, o způsobech, jak zlepšit aktuální stav a rozvíjet u studentů větší zájem o literaturu a čtenářství.
Article
13
by Eco, Umberto, 1932-2016
Published Praha : Argo, 2018.
Annotation: Přednášky a stati vznikaly jako autorovy příspěvky ke konferenci La Milanesiana a zabývají se přesahy mezi literaturou, filozofií, estetikou,...
Book
14
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 21. 3. 2013
Annotation: Fejeton na téma krásná literatura, mj. zmíněn K. Piorecký a jeho studie o literatuře a nových médiích v České literatuře (roč. 60, 2012,...
Article
15
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 29, 2019, č. 4, 5. 4., s. 25-27
Annotation: Rozhovor s H. Lundiakovou o jejím novém hudebním albu "Neviňátko", mj. o práci na dvou nových knížkách, z nichž jedna by měla vyjít v letošním...
Article
16
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 29/30, s. 111-118
Annotation: Stať o knihovnách a jejich zobrazení v literatuře. Autorka připomíná mj. metaforu knihovny jako labyrintu; připojena biografická poznámka (s....
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 11, 11. 7. - 3. 8. 1980, s. 4
Annotation: Zpráva o zadržení J. Pařízkové a jejích mladých přátel na oslavě narozenin. Pod záminkou nadměrného hluku byla provedena domovní prohlídka,...
Article
18
19
online
In: Čítárny [online]. -- 27. 12. 2017
Annotation: Článek pojednává o názorech a vztahu T. G. Masaryka k literatuře.
Article
20
In: Dolmen [samizdat]. -- Č. 9, r. 1984, s. [60]-[67]
Annotation: Rozhovor V. Chytilové s M. Formanem uskutečněný v rámci reportáže pro belgickou televizi.
Article