By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [7], červenec, s. 9
Annotation: Zpráva o propuštění P. Františka Lízny z vězení, kde si odpykával 27měsíční trest za samizdat a rozšiřování tiskovin.
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [3], březen, s. 17
Annotation: Dopis stěžující si na postup policejních složek, které Pukalíka nezákonně zadržely, dopustily se vůči němu fyzického násilí a zabavily...
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [4], duben, s. 10
Annotation: Zpráva o převezení tří zadržených Slováků (Borovský, Gabaj, Konc) z Polska do ČSSR. Trojice se měla se dopustit nedovoleného překročení...
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [4], duben, s. 11-12
Annotation: Zpráva o zatčení lidskoprávního aktivisty M. Duraye, jenž se měl dopustit trestného činu vydáváním svých knih a textů v zahraničí. Podle...
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 5
Annotation: Zpráva o potvrzení podmíněného trestu vůči D. Fajtlové za rozšiřování knihy E. Kantůrkové "Dvanáct rozhovorů", čímž se měla dopustit...
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 7-8
Annotation: Dopis adresovaný na generální prokuraturu, v němž rodina Rumlových popisuje perzekuci vůči svým členům v srpnových dnech roku 1984. Bez písemného...
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 4, 6.-26. 3., s. 19
Annotation: Zpráva o dalším soudu s L. Marečkovou. Na základě stížnosti ministra spravedlnosti A. Kašpara byl trestný čin, kterého se měla Marečková...
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 4, 6.-26. 3., s. 19-20
Annotation: Zpráva o odsouzení L. Marečkové za přednes vlastních básní, např. textu "Smrt diktátora" k trestu odnětí svobody sedm měsíců nepodmíněně....
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 10, 11. 9. - 7. 10., s. 3-4
Annotation: Zpráva informující o návštěvě mluvčích Charty 77 u jubilanta J. Seiferta, kterému vedle přání předali i dopis, jenž je v dokumentu přetištěn....
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 5, 17. 3. - 15. 4., s. 13-14
Annotation: Zpráva informující o třetím otevřeném dopisu A. Navrátila "O nabývání, vlastnění a rozšiřování periodických i neperiodických publikací...
Article
11
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 10, 11. 9. - 7. 10., s. 8
Annotation: Zpráva o potvrzení rozsudku odnětí svobody s podmíněným odkladem pro P. Kozánka a Z. Kotrlého, kteří chtěli do zahraničí vyvést básnické...
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 99-105
Annotation: Soubor recenzí, vzpomínka na dění v listopadu a prosinci 1989 a literární dění v období normalizace a nekrolog psychoterapeuta a literáta O....
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 5
Annotation: Článek o zobrazení Japonska v české literatuře počátku 20. století a z období socialismu, které autor ukazuje na románu J. Hronka "Jokohama...
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 2, 8. - 28. 1., s. 2
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77 rodině J. Seiferta v den básníkova úmrtí. Charta 77 vyslovuje obdiv jeho tvorbě a podporu pozůstalým; s datací v Praze...
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 8, 4. 6. - 3. 7., s. 4-5
Annotation: Zpráva informující o soudním jednání, které má proběhnout 19. 6. 1985, s obžalovanými P. Kozánkem a Z. Kotrlým, kteří se měli podle "Ústavu...
Article
17
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 57-64
Annotation: Stať o básnické skladbě J. Seiferta "Píseň o Viktorce" z roku 1950 a o dobových literárněhistorických souvislostech 50. let; připojena bio-bibliografická...
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 3, 29. 1. - 24. 2., s. 18
Annotation: Zpráva o dopise J. Šimsy J. Pilařovi na podporu souzeného J. Kellera. Šimsa poukazuje na část obžaloby, která jako důkaz proti Kellerovi uvádí...
Article
19
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 31, 6. 2., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 9. 2. 2020
Annotation: Recenze.
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 6, s. 15-17
Annotation: Zpráva uvádějící co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Jedná se o: časopisy "Horizont" (č. 8), "Komentáře" (č. 5), "Diskuse"...
Article