By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 63, 2019, č. 10, listopad, s. 80
Annotation: Referát o výstavě věnované výtvarnému umění spjatému s osobností J. Karáska ze Lvovic.
Article
2
3
by Košnarová, Veronika, 1981-
Published Praha : Torst, 2019.
Annotation: Monografie se věnuje dílu spisovatelky Věry Linhartové, pojednává o motivice jejích texů a vlivu orientálních inspirací a výtvarného umění...
Book
4
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 19, 5. 11.
Annotation: Úvaha, v níž autor popisuje svoje vnímání umění a postoj k němu, ale zároveň se zamýšlí nad významem označení české či dnešní umění....
Article
5
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 595-601
Česká literatura v síti [online]. -- 20. 1. 2020
Annotation: Recenze publikace vydané v návaznosti na zmíněnou výstavu; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 636-637.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 30. 1., s. 52
Annotation: Glosa o výstavě "Devětsil 1920-1931" v Galerii hlavního města Prahy.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 34, 10. 2., s. 7
Annotation: Zpráva o instalaci "Lehkost" ukrajinské grafické designérky A. Solomadiny, umístěné na fasádě bývalé Zengerovy trafostanice v Praze. Název...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 3
Annotation: Kritická glosa o výstavě "Devětsil 1920-1931" v Galerii hlavního města Prahy.
Article
10
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. [124]-125
Annotation: Poznámka k rukopisům krátkých próz a esejů J. Opolského z 20. a 30. let a jejich grafické (výtvarné) úpravě. Rukopisy jsou uloženy v Památníku...
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 13. 2., s. 51
Annotation: Recenze na knihu P. Borkovce "Petříček Sellier & Petříček Bellot".
Article
12
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [57]-66
Annotation: Studie se zabývá monografií "Josef Čapek" J. Opelíka u příležitosti jejího druhého vydání. Autor se soustřeďuje na kontext vzniku prvního...
Article
13
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 39-41
Annotation: Anketa k 100. výročí vzniku Československa o vztahu literatury a umění; připojeny úvod a otázka.
Article
14
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 130, říjen, Literární příl., č. 5, s. iv
Annotation: Autor ve svém článku reaguje na kritické výhrady P. Pečinkové k jeho názorům na výtvarnou tvorbu J. Čapka a její vývoj, vyslovené v článku...
Article
15
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 25, 2018, č. 47, 12. 11., s. 79
Annotation: Anotace na knihu "Šumava patafyzická" autorů K. Steigerwalda a P. Faltuse.
Article
16
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 22. 4. 2014
Annotation: Článek o tzv. recykliteratuře, jejímž průkopníkem je výtvarník a komiksový scénárista V. Mašek.
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 14, 4. 7., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 29, 2018, č. 37, 11.-17. 9., příl. Perspektivy, č. 37, s. 9
Annotation: Zpráva o konání výstavy grafik B. Reynka.
Article
19
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 5, s. 57-65
Annotation: Studie věnovaná činnosti výtvarníka V. Vokolka, kromě grafické a výtvarné práce je zmíněna i autorova básnická tvorba, kterou doprovází...
Article
20
online
In: Fanzine [online]. -- ISSN 1805-1111. -- 1. 4. 2012
Annotation: Rozhovor s ilustrátorem J. Doležálkem o jeho tvorbě a literatuře fantasy; připojena biografická poznámka.
Article