By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 41, 4. 10., s. 60-64
Annotation: Rozhovor D. Lancze se spisovatelkou B. Nesvadbovou.
Article
2
by Fundová, Johana, 1989-
Published Brno : CPress, 2019.
Annotation: Kniha statí a vzpomínek na devadesátá léta 20. století obsahuje mj. i kapitoly věnované tehdejšímu periodickému tisku, televizním seriálům...
Book
3
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 74, 2012, č. 9, září, s. 16
Annotation: Nekrolog L. Kybalové.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 8, 1998, č. 231, 2. 10., s. 11
Annotation: O odívání spisovatelů, mj. K. H. Máchy, B. Němcové a J. Nerudy; z autorovy připravované knihy Zastavený čas.
Article
5
In: Domácí hospodyně. -- Roč. 4, 1887, č. 5, 1. 3., s. 39
Annotation: O původu bruslí, kterých se začalo užívat ve Skandinávii již ve 13. století. Jejich rozšíření v jiných zemích a počátek bruslení v Čechách...
Article
6
In: Prager Zeitung. -- R. 1861, č. 65, 16. 3., s. 3
Annotation: Od 8. dubna příštího roku začne vycházet nový český beletristický a módní časopis Lada, který bude redigovat Körschnerová Antonie; vycházet...
Article
7
In: Prager Zeitung. -- R. 1861, č. 38, 13. 2., s. 3
Annotation: Výnosem místodržitelství ze dne 26. 1. 1861 obdržela Körschnerová Antonie povolení k vydávání českého beletristického módního časopisu...
Article
8
In: Lidové noviny. -- Roč. 19, 1911, č. 354, 23. 12., s. 17-18
Annotation: O vývoji módních časopisů, zvláště francouzských.
Article
9
In: Domácí hospodyně. -- Roč. 6, 1889, č. 4, 15. 2., s. 56-58
Annotation: Causerie. Kritika 3 cizích módních žurnálů (překládaných): Berlínský bazar, Modní svět, Vídeňská móda. Návrh na založení vlastního...
Article
10
In: Národní listy. -- Roč. 38, 1898, č. 64, 5. 3., s. 3
Annotation: Nákladem První módní akademie krejčovské v Praze, Melantrichova ulice, vyšlo právě 1. číslo módního časopisu "Akademické listy"; budou vycházet...
Article
11
In: Domácí hospodyně. -- Roč. 5, 1888, č. 2, 15. 1., s. 32
Annotation: Časopis Náš kroj ukončil 2. ročníkem svou dráhu a vzorky národního vyšívání bude dále přinášet časopis Včelka.
Article
12
In: Národní listy. -- Roč. 6, 1866, č. 209, 1. 8., s. 3
Annotation: ...módní časopis pro krejčí, byl na čas zastaven.
Article
13
In: Národní listy. -- Roč. 6, 1866, č. 270, 2. 10., s. 2
Annotation: ...módní list pro krejčí, odpov. redakcí: Čihař Vojtěch, počal opět vycházet číslem říjnovým.
Article
14
In: Hvězda. -- Roč. 4, 1862, č. 7, 7. 4., s. 82
Annotation: ...jest název nového módního časopisu pro krejčí, jenž tím měsícem vycházet počne redakcí pana: Čihař Vojtěch v Praze.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 291, 14. 12., s. 8
Annotation: Fejeton.
Article
16
online
Webarchiv
In: Vokno [samizdat]. -- Č. 13, 1987, s. 71-74
Annotation: Esej o dandysmu.
Article
17
by Nachtmannová, Alena, 1972-
Published Praha : Národní památkový ústav, 2019.
Annotation: Monografie podává přehled vývoje odívání ve 14. a 15. století, přičemž využívá ilustrativních obrazových příkladů mj. ze středověkých...
Book
18
In: Vogue CS. -- ISSN 2571-0451. -- R. 2020, č. 20, květen/červen s. 52
Annotation: Anotace knih, které jsou doporučovány k tématu módy a ekonomie. Z literárního hlediska jsou zmíněny knihy D. Zábranského "Logoz" a J. Zbořila...
Article
19
In: Vogue CS. -- ISSN 2571-0451. -- R. 2020, č. 20, květen/červen s. 76-[77]
Annotation: Experimentální soubor citátů z deníkových záznamů tematicky zaměřených na ženství, módu, emancipaci a literaturu.
Article
20
In: Vogue CS. -- ISSN 2571-0451. -- R. 2020, č. 20, květen/červen s. 98-[103]
Annotation: Rozhovor dvou ženských autorek o literární tvorbě a inspiraci, queer poezii, Ortenově ceně a české módě. Rozhovor doplňuje přetisk básně...
Article