By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 6-7
Annotation: Esej o literárním zobrazení Moskvy v románech J. Weila "Moskva-hranice" a A. P. Platonova "Šťastná Moskva".
Article
2
3
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 15, 1987
Annotation: Črta o městě Praha a jeho esenci a spojení s literaturou (Camus, Nezval).
Article
4
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 22. 1. 2018
Annotation: Recenze; připojena ukázka z knihy.
Article
5
by Kočevski, Ivana, 1976-
Published Beograd : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2018.
Annotation: Monografie zkoumá povahu prostoru v prózách Michala Ajvaze; se seznamem pramenů a literatury (s. 287-291), seznamem ilustrací (s. 292) a poznámkou...
Book
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 12, prosinec, příl. Praha město literatury, s. [1]-2
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou S. Fischerovou o projektu Básník města/Básnířka města v rámci programu Praha město literatury; připojena bio-bibliografická...
Article
8
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 8, 20. 2., s. 48
Annotation: Recenze na román M. Ajvaze "Města".
Article
10
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 27. 2. 2019
Annotation: Úvaha o esejistické knize italského spisovatele a slavisty A. M. Ripellina "Magická Praha", jež byla proslovena 21. 4. 1993 na konferenci věnované...
Article
11
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 16. 2. 2018
Annotation: Rozhovor s E. Tvrdou o dokončené knize "Města v Českém Slezsku" a připravované nové detektivce.
Article
12
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 12, 2012, č. 4, s. 267-279
Annotation: Studie analyzující Ajvazovu rekonstrukci přehledu atributů moderního města jako historického, filozofického a kulturního fenoménu v díle Itala...
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 8, 22. 2., s. 16-17
Annotation: Úryvek z připravované knihy Citlivé město; v čísle s tématickým nuzvem Prostor města.
Article
14
15
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 46, 2005, Heft 1, s. 206-212
Annotation: Referát o průběhu 10. setkání, s komentovaným přehledem mj. uvedených příspěvků.
Article
16
by Hodrová, Daniela, 1946-
Published Praha : Akropolis, 2006.
Annotation: S oddíly: Čtení a psaní města (s. 7-175, s kapitolami: Text jako pohyblivý a otevřený systém; Text města; Městský text /s podkapitolami: Text...
Book
17
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 28, 16. 7., s. 6
Annotation: Fejeton o neonech, které by přispěli k modernizaci našich měst. Se vzpomínkou na V. Nezvala.
Article
18
by Pešek, Jiří, 1954-
Published Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum pro Ústav dějin Univerzity Karlovy, 1993.
Annotation: V oddílu Měšťanská kultura a prestiž v Čechách doby předbělohorské mj. kapitola Knižní kultura (s. 64-103); s přílohami (s. 131-159).
Book
19
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 113, 1994, č. 2, s. 414-422
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 3, s. 285-287
Annotation: Referát o sympoziu Město v české kultuře 19. století, pořádaném v rámci 2. ročníku Smetanova festivalu (Plzeň, 4.-7. 3. 1982); literární...
Article