By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 25. 11. 2019
Annotation: Zpráva o konání výstavy kreseb Z. Buriana "Vlastní cestou"; video obsahuje upoutávku výstavy.
Article
2
3
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Referát o výstavě "Zdeněk Burian / Vlastní cestou", jež probíhá v Galerii Smečky v Praze.
Article
5
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 117, zima, s. 169-171
Annotation: Recenze.
Article
6
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 11. 4. 2014
Annotation: Soubor anotací, mj. na uvedené knihy.
Article
7
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 30, 2020, č. 1, 2. 1., s. 40-43
Annotation: Článek o umění lidovém, přírodním a primitivním, který se zaměřuje na soubor esejů J. Čapka "Umění přírodních národů".
Article
8
online
In: Čítárny [online]. -- 18. 9. 2013
Annotation: Zpráva o vydání dotisku monografie "Kája Saudek"; připojena anotace a video, v němž je kniha ukázána.
Article
9
In: Moderní divadlo. -- ISSN 2571-1423. -- Roč. 14, 2019/2020, č. 3, leden/únor 2020, s. 22-23
Annotation: Medailon malíře, karikaturisty a spisovatele A. Hoffmeistera. Autorka připomíná též výstavu "V+W na scénu!", která se koná ve foyer Divadla...
Article
10
online
In: Čítárny [online]. -- 1. 4. 2018
Annotation: Zpráva o vydání audioknihy "Láska za lásku"; připojena bio-bibliografická poznámka a video s ukázkou z audioknihy s doprovodem obrazové tvorby...
Article
11
online
Webarchiv
In: Lógr [samizdat]. -- Roč. 4, 1980, č. 1, 31. 3., s. [28]-[32]
Annotation: Portrét básníka, malíře a hudebníka A. Henriho, potažmo celé liverpoolské scény 60. let 20. století, o níž A. Ginsberg údajně prohlásil,...
Article
12
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 22, 2018, č. 79, zima, s. 4-9
Annotation: Úryvek z připravované monografie o malíři Františkovi a spisovatelce Marii Podešvových.
Article
13
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 23, 2019, č. 80, jaro-léto, s. 26-28
Annotation: Recenze.
Article
14
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. [124]-125
Annotation: Poznámka k rukopisům krátkých próz a esejů J. Opolského z 20. a 30. let a jejich grafické (výtvarné) úpravě. Rukopisy jsou uloženy v Památníku...
Article
16
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 126-135
Annotation: Anketa, v níž se vybraní čeští ilustrátoři a malíři vyjadřují k ilustracím bibliofilií J. Opolského a k jeho literárním dílům.
Article
17
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 116, 2018, č. 4, s. 967-989
Annotation: Studie o proměně zobrazování T. G. Masaryka českými malíři a sochaři na základě jeho politiky a vnímání českou společností.
Article
18
online
Webarchiv
In: Lógr [samizdat]. -- Roč. 6, 1982, č. 6, březen, s. 35-43
Annotation: Ukázka tvorby obou básníků a ústředních postav avantgardní beatové poezie šedesátých let 20. století v Anglii; připojen je medailon obou...
Article
19
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 17. 5. 2017
Annotation: Referát o výstavě "Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880-1934). Kronikář nových časů", která ve dnech 12. 10. 2016 - 8. 1. 2017 probíhala...
Article
20
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 30. 5. 2016
Annotation: Nekrolog A. Borna.
Article