By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 23, 2019, č. 80, jaro-léto, s. 26-28
Annotation: Recenze.
Article
2
by Navrátil, Václav, 1904-1961
Published Praha : Liberec : Torst ; Technická univerzita v Liberci, 2018.
Annotation: Esejisticko-teoretická monografie filozoficky promýšlí metafyzická témata, mj. též spjatá s mýtem, poezií a uměním obecně; s uvedeným komentářem,...
Book
3
by Beksiński, Zdzisław, 1929-2005
Published [Olomouc] : [Petr Mikeš] [samizdat], [1984-85].
Annotation: Rozhovor o osobním vztahu k malířství a jeho různým směrům (symbolismus, modernismus, surrealismus), ke sběratelství i k vystavování uměleckých...
Book
4
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 17. 8. 2018
Annotation: Úryvek z knihy věnované čínskému malířskému umění, vybraná část je vzpomínkovým textem popisujícím autorovy dojmy z pouště Gobi; s...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 249, 8. 9., s. 3
Annotation: O Švabinského malířském vyobrazení Fučíka u příležitosti 35. výročí vzniku Rudého práva.
Article
6
In: Hradecké noviny. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 6, 1997, č. 42, 19. 2., s. 6
Annotation: Vzpomínka; týká se jednak účasti B. H. na vernisáži výstavy obrazů výtvarníků Jíry, Komárka a Klápště 20. 8. 1989, jednak proslovu B....
Article
7
In: Listy starohradské kroniky. -- ISSN 1210-6194. -- Roč. 20, 1997, č. 1, březen, s. 8-10
Annotation: Vzpomínka; týká se jednak účasti B. H. na vernisáži výstavy obrazů výtvarníků Jíry, Komárka a Klápště 20. 8. 1989, jednak proslovu B....
Article
8
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 5, 1955, č. 1, leden, s. 17-28
Annotation: Předmluva k studii informuje o knize G. Nědošivina "Očerki těorii iskusstva" (1953) a jejím připravovaném českém vydání. Následná studie...
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 12, listopad 1957, s. 353-356
Annotation: Studie o J. Ladovi jako ilustrátorovi dětských knih (především).
Article
10
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 23, 1948, č. 9/10, s. 60-61 a 66
Annotation: Stať se věnuje socialistickému realismu v malířství.
Article
11
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [6], 1957, č. 50, 12. 12., s. [4]
Annotation: Stať o knize. Předvánoční reklama na knihy.
Article
12
13
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 4 (23), 2012, č. 3, s. 71-77
Annotation: Rozhovor o rodových kořenech J. J., jejím životě a tvorbě a jejím muži I. M. Jirousovi.
Article
14
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 4 (23), 2012, č. 5, s. 57-63
Annotation: Rozhovor, mj. o malířově bratrovi J. Balabánovi.
Article
15
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 9, s. 124-125
Annotation: Autorka připomíná zachycení T. G. Masaryka ve výtvarném umění.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 12, s. 1940-1942
Annotation: Medailonek k 100. výročí narození malíře Mikoláše Alše vyzdvihující jeho ilustrace známých literárních děl.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 2, listopad 1956, s. 41-44
Annotation: Článek o dobové situaci a nakladatelské praxi v oblasti ilustrace, kritizující zejména soustředění nakladatelství v Praze a malý důraz na...
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 6, březen 1957, s. 185-186
Annotation: Poznámka o ilustracích v časopise.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 271, 20. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o výstavě protinacistické tvorby J. Čapka (výtvarné i literární).
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 52, 18. 12., s. 16-17
Annotation: O životě a tvorbě J. Lady.
Article