By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 9, 13. 11., s. 65
Annotation: Recenze.
Article
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 15. 3. 2017
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 283, 6. 12., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Každý den napsat báseň. -- S. 7-9
Annotation: Komentář textu; s uvedenou biografickou poznámkou o autorovi s jeho fot. (s. 104-[105]).
Book Chapter
5
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 21. 12. 2015
Annotation: Soubor anotací, mj. na uvedené knihy.
Article
6
In: Nikdy není pozdě na šťastné dětství. -- 4. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
7
8
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 28. 7. 2015
Annotation: Zpráva o prezentaci knihy "Autopsie (pitva režiséra)" J. Herze během Letní filmové školy v Uherském Hradišti.
Article
10
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 242, 13.-15. 12., příl. Ego!, roč. 5, č. 50, s. 28-29
Ego!. -- 13. 12. 2019
Annotation: Soubor recenzních glos a anotací.
Article
11
In: Džungle v kuchyni. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva ke knize vzpomínkových textů s kuchařskými recepty; s biografickou poznámkou o autorce (přední záložka volné obálky, s její fot.).
Book Chapter
13
In: Startky bez filtru a pivo do džbánku. -- 4. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce s její fot.; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
14
In: Rodinné album. -- S. 5-8
Annotation: Předmluva; s Ediční poznámkou (s. 153); s fot. autorky fotografií (zadní záložka).
Book Chapter
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 8, 10. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Spas : čtení ve věži. -- Zadní záložka
Annotation: Komentář přiloženého DVD; s úryvkem z textu (s. 7-8); s dalším úryvkem z textu (s. 683-684).
Book Chapter
17
18
19
20
In: Skok sem, skok tam. -- S. [153]
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s uvedeným doslovem (4. s. obálky).
Book Chapter