By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2005, č. 2, s. 126-127
Annotation: Recenze; autoři zmiňovaných studií jsou uvedeni v rozpise.
Article
3
Annotation: Kolektivní monografie badatelů zabývajících se narací a působících v různých oborech - filosofie, literární věda, historie, historická antropologie,...
Book
4
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 21-39
Annotation: Studie "Časoprostorová konfigurace vyprávěných světů" je založena na analýze románu I. McEwana, na zmíněném materiálu sleduje obecnější...
Article
5
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 17, 1987, č. 34, s. 115-118
Annotation: Recenze třísvazkového souboru statí badatelů soustředěných kolem projektu Střediska pro interdisciplinární výzkum univerzity v Bielefeldu,...
Article
6
7
In: Národní práce. -- R. 1943, č. 211, 4. 8., s. 4
Annotation: O náhrobcích spisovatelů: Nejedlý Vojtěch a Nebeský Jan v Žebráku na Hořovicku.
Article
8
In: Posel z Prahy. -- Roč. 17, 1876, č. 283, 7. 11., s. 2
Annotation: Hraše Jan Karel slyšel o těchto zakopaných knihách: Komenský Jan Amos a rozhodl se, že bude i nadále pátrat. Knihy zakopané.
Article
9
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 19, 1982, č. 3, březen, s. 24
Annotation: Kapitola ze seriálu o spolupráci divadelníků s filmem.
Article
10
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 1982, č. 17, duben, s. 3-5
Annotation: O začátcích jeho spolupráce s: Neumann Stanislav Kostka.
Article
11
by Mukařovský, Jan, 1891-1975
Published Praha : NAMU, 2014.
Annotation: Interdisciplinární sborník teoretických textů společenských a humanitních věd předkládá ukázky studií, které výrazně ovlivnily domácí...
Book
12
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 7, 2015, n. 4, s. 36-51
Annotation: Studie se zabývá situací v literární recepci. Autorka se věnuje slovenským recepčním teoriím, dále je dán prostor situaci po kognitivním obratu....
Article
14
In: Pražské noviny. -- R. 1851, č. 292, 11. 12., s. 3
Annotation: Posel z Budče podal v několika číslech výňatek z názvosloví matematického a geometrického.
Article
15
16
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 90, 11.-13. 5., příl. Ego!, roč. 4, č. 19, s. 34-35
Ego!. -- 11. 5. 2018
Annotation: Článek se věnuje A. Jodorowskému a jeho multidisciplinární tvorbě.
Article
17
Annotation: Ve třetím svazku kolektivní monografie je kladen důraz na současné podoby kulturních studií a výklady kultury, ekonomiky, kapitalismu, společnosti,...
Book
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 85, 12. 4., příl. Salon, č. 1068, s. 4
Annotation: Recenze na sborník příspěvků z 37. ročníku mezioborového plzeňského sympozia k problematice 19. století.
Article
20
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 24, 2017, č. 1/2, s. 147-148
Annotation: Referát o konferenci věnované vývoji knižní kultury 19. století s důrazem na meziooborovou spolupráci vědeckých institucí; připojen program...
Article