By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 18. 5. 2019
Annotation: Úvaha o fungování kulturních institucí na příkladu Památníku Karla Čapka.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 277, 29. 11., příl. Víkend, s. 6-[9]
Annotation: Rozhovor s Z. Vackem, novým ředitelem Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, o jeho cestě veteránem po stopách K. Čapka a jeho knize...
Article
3
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 295, 20. 12., s. 4
Novinky.cz [online]. -- 21. 12. 2019
Annotation: Zpráva o přesunu Muzea Čtyřlístku na zámek v Doksech.
Article
4
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 21, 2012, č. 2
Annotation: Článek o "Muzeu Čtyřlístku".
Article
5
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 24, 2015, č. 3
Annotation: Zpráva o vzniku "Muzea knihy a knihtisku".
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 44, 22. 10., s. 11
Annotation: Článek o J. Jindřichovi a znovuotevření muzea nesoucího jeho jméno v Domažlicích.
Article
7
In: Zvuk Zlínského kraje. -- ISSN 1214-0139. -- R. 2015, č. 1, jaro/léto, s. 10-14
Annotation: Článek o projektu digitalizace starých tištěných dokumentů v muzeích Zlínského kraje.
Article
8
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 74, srpen, s. 12-13
Annotation: Článek o spolupráci Městského muzea v Počátkách a Základní školy Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou v souvislosti s literární...
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 15, 18. 1., příl. TV magazín, č. 3, 19.-25. 1., s. 3
Annotation: Článek mj. o Hereckém muzeu T. Magnuska.
Article
10
In: Kurýr. -- R. 2018, č. 50, prosinec, s. 9-11
Annotation: Připomenutí různých kulturních výročí, např. narození Z. Nejedlého, otevření Muzea Julia Fučíka nebo narození satirika J. Haussmanna (citována...
Article
11
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 16, 2012, s. 74-76
Annotation: Článek o výstavách muzea ve Velkém Meziříčí, mj. výstava "Tanec života v knihách Jakuba Demla", která se konala u příležitosti 50. výročí...
Article
12
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [14], 2005, č. 3
Annotation: Rozhovor s I. Brožkem o nápadu založit muzeum českého knihovnictví.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 57, 7. 3., s. 13
Annotation: Zpráva o vzpomínkové akci v Náprstkově muzeu věnované osobnosti K. Světlé u příležitosti 190 let od jejího narození.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 60, 11. 3., s. 11
Annotation: Zpráva o chystané rekonstrukci Čapkovy vily na Vinohradech a o jejím zpřístupnění veřejnosti.
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Kraj Vysočina, s. 3
Annotation: Článek o čtyřech muzeích kraje Vysočina, které nabízí expozice věnované literatuře.
Article
16
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 11, 4. 12.
Annotation: Reportáž z výstavy "Co rok 2019" v Památníku písemnictví na Moravě, který každoročně na konci roku prezentuje přírůstky do fondu; zmíněna...
Article
17
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 63, 2018, č. 3/4, s. 243-250
Annotation: Zpráva o pořádaných přednáškách Matice české a instalaci informačních panelů o významných osobnostech a připomenutí 200. výročí narození...
Article
19
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 74, 2012, č. 9, září, s. 16
Annotation: Nekrolog L. Kybalové.
Article
20
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 27, 2018, č. 4
Annotation: Zpráva z konference "Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě" (28.-29. 11. 2018).
Article