By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 23, 28. 1., s. 7
Annotation: Zpráva dopisech básníků F. Halase a J. Zahradníčka, které posílali svým budoucím manželkám a které do sbírek získalo Moravské zemské muzeum.
Article
3
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 38-39
Annotation: Glosa kriticky reflektující utajený záměr uspořádat v Londýně roce 1990 specializovanou "českou" aukci , která by mohla vést k rozprodávání...
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 163, 8. 7., s. 1
Annotation: Zpráva informuje o komeniologických památkách v přerovském muzeu.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 241, 5. 10., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o sbírkách muzea a zde uskladněné pozůstalosti E. Havelky.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 254, 20. 10., s. 3
Annotation: Stať se věnuje muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě.
Article
8
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 72, 1948, č. 2, s. 177-186
Annotation: Stať pojednává o obsahu druhé části pražského musejního rukopisu V C 42.
Article
9
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 88, 13. 4., s. 5
Annotation: Článek o Národním muzeu.
Article
10
Annotation: Publikace doprovázející stejnojmennou výstavu představuje výtvarná díla ze sbírek berlínské Nationalgalerie, které v uvedeném období (1933-1945)...
Book
13
In: Časopis Národního musea. Oddíl duchovědný. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 129, 1960, č. 1, s. 103-104
Annotation: Souhrnná zpráva o činnosti Knihovny Náprstkova muzea. Zmínka o sběrném programu, jež se zaměřuje na krajské bohemikální literatury.
Article
14
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 6, 1960, č. 5 (1468), 7. 1., s. [4]
Annotation: Zpráva informuje o zisku rukopisu Čapkova románu do sbírek Národního muzea.
Article
15
by Hamanová, Růžena, 1942-, Freisleben, Zdeněk, 1947-
Published Praha : Památník národního písemnictví, 2013.
Annotation: Výpravná publikace k 60. výročí založení Památníku národního písemnictví obsahuje přehled dějin instituce (v češtině, angličtině a...
Book
16
In: Kurýr. -- R. 2015, č. 43/44, říjen, s. 5-7
Annotation: Referát z besedy "Začlenění sbírek MDH do státní instituce" (10. 12. 2015, Praha).
Article
17
by Lukas, Jiří, 1951-, Přikrylová, Miroslava, 1954-
Published Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2017.
Annotation: Katalog pražských vedut (mědirytů a leptů) 18. století opřený převážně o muzejní fondy představuje pohledy na město a jeho části (Karlův...
Book
18
by Kliment, Petr, 1953-, Souček, Daniel, Klimeš, Ivan, 1957-, Cápal, Pavel
Published Praha : Národní technické muzeum, 2016.
Annotation: Monografie se věnuje období počátků filmu na konci 19. a v první třetině 20. století a přibližuje dobovou filmovou techniku i tvorbu; pozornost...
Book
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 14, 17. 1., s. 13
Annotation: Zpráva o návratu knihy o hebrejské gramatice z roku 1523 do Židovského muzea v Praze, kniha byla ztracena od nacistické okupace, s fot.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 18, 22. 1., s. 9
Annotation: Článek o navrácení svazku o hebrejské gramatice do sbírek Židovského muzea v Praze.
Article