By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 63, 2018, č. 3/4, s. 217-219
Annotation: Zpráva o konané výstavě na pražském Vítkově věnované knižním značkám.
Article
2
In: Časopis Národního musea. Oddíl duchovědný. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 128, 1959, č. 1, s. 102-103
Annotation: Souhrnná zpráva o činnosti divadelního oddělení NM, z akcí vztahujících se k literatuře a osobnostem literatury jmenováno dokončení instalace...
Article
3
In: Časopis Národního musea. Oddíl duchovědný. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 128, 1959, č. 2, s. 195-196
Annotation: Článek popisuje výstavu k příležitosti 300. výročí vydání Orbis pictus. Výstavu věnovanou Komenskému iniciovala Mezinárodní organizaci...
Article
4
In: Časopis Národního musea. Oddíl duchovědný. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 129, 1960, č. 2, s. 221-224
Annotation: Stať shrnuje obsah výstavy otevřené 17. 6. 1960.
Article
5
In: Časopis Moravského musea v Brně. Vědy společenské = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 37, 1952, s. 415-433
Annotation: Stať navazuje na výstavu "Maryša na scénách zvláště moravskoslezských" (16. 9. - 9. 11. 1952, Brno) - první počin nově zřízeného divadelního...
Article
6
In: Časopis Moravského musea v Brně. Vědy společenské = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 38, 1953, s. 177-183
Annotation: Katalog výstavy, která byla uspořádána k 75. narozeninám Z. Nejedlého. Výstava se konala 6. 2. do 31. 3. 1953 v Uměleckoprůmyslovém museu v...
Article
7
In: Časopis Moravského musea v Brně. Vědy společenské = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 38, 1953, s. 167-176
Annotation: Katalog výstavy, připojeny fotografie expozice.
Article
8
In: Středočeský vlastivědný sborník. -- ISSN 0862-2043. -- Sv. 34, 2016, s. 154-167
Annotation: Studie představující stejnojmennou výstavu, kterou 22. 10. 2015 otevřelo Středočeské muzeum v Roztokách.
Article
9
In: Časopis Národního musea. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 117/118/119, 1948/1949/1950, s. 143-145
Annotation: Zpráva o činnosti oddělení - personální otázky, finanční zajištění a přírůstky. Lidovýchovné poslání divadelního oddělení se promítlo...
Article
10
In: Časopis Národního musea. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 117/118/119, 1948/1949/1950, s. 154
Annotation: Článek. Základní informace o výstavě, která se uskutečnila k příležitosti 130 let založení Národního muzea. Otevřena byla 15. 4. 1948.
Article
11
In: Časopis Národního musea. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 117/118/119, 1948/1949/1950, s. 158-159
Annotation: Zpráva podává základní informace o výstavě "Akvisice Knihovny Národního musea v svobodném Československu 1945-8, vystaveny byly především...
Article
12
In: Časopis Národního musea. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 117/118/119, 1948/1949/1950, s. 160
Annotation: Zpráva informuje o výstavě, která byla uspořádána z iniciativy ministerstva školství, věd a umění k 25. výročí smrti J. Wolkera. Záštitu...
Article
13
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 12, prosinec, s. 1017
Annotation: Informační glosa o uspořádání výstavy o J. K. Tylovi v klatovském muzeu.
Article
14
by Kraflová, Hana, 1962-
Published Brno : Moravské zemské muzeum, 2014.
Annotation: Katalog k projektu Velká válka 1914-1918; mj. s uvedenou kapitolou.
Book
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 32, 7. 2., s. 7
Annotation: O výstavě v Kroměříži. Zvláště o roce 1848.
Article
16
In: Časopis Národního musea. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 126, 1957, č. 1, s. 114-115
Annotation: Souhrnná zpráva o činnosti Knihovny Náprstkova muzea. Zmínka o literárních výstavách, na nichž se knihovna podílela svými exponáty, obrazy...
Article
17
In: Časopis Národního musea. Oddíl duchovědný. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 127, 1958, č. 2, s. 228-229
Annotation: Souhrnná zpráva o činnosti Knihovny Náprstkova muzea. Zmínka o literárních výstavách, na nichž se knihovna podílela svými exponáty, obrazy...
Article
18
In: Časopis Národního musea. Oddíl duchovědný. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 129, 1960, č. 1, s. 105-108
Annotation: Souhrnná zpráva o činnosti Knihovny a Literárního archivu Národního muzea. Zmíněny přírůstky archivu, mezinárodní výměna, správa zámeckých...
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 4, 1952, č. 1, leden, s. 33-34.
Annotation: Článek informuje o výstavě, kterou uspořádala Okresní osvětová beseda v Uherském Brodě.
Article
20
by Smolíková, Klára, 1974-
Published Praha : Albatros, 2015.
Annotation: Ilustrovaná kniha přibližující dětem českou historii.
Book