By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Monografie věnovaná knězi, historikovi a filologovi Františkovi Novotnému z Luže, který byl v blízkém kontaktu s předními osobnostmi českého...
Book
2
Annotation: Sbírka glos s katolickou tematikou, řazeno podle kalendářních dní.
Book
3
Annotation: Výklad jednotlivých zastavení Křížové cesty a promluvy k věřícím; kapitoly tvoří jednotlivá zastavení, dále Obsah (s. 27).
Book
4
Annotation: Výklad křesťanského Desatera božích přikázání.
Book
5
Annotation: Výklad posledních dní Ježíše Krista formou ztotožnění Krista se čtenářem; obsahuje oddíly: Úvod (s. 2-7), S Ježíšem v jeho posledních...
Book
6
online
In: Střední Evropa [samizdat]. -- Č. 6, 1986, prosinec, s. 107-123
Annotation: Článek věnující se otázce možné rehabilitace Jana Husa ze strany katolické církve; autor se nezabývá Husovou teologií, tj. mírou jeho ortodoxie,...
Article
7
online
Webarchiv
In: Lázeňský host [samizdat]. -- R. 1986, č. 1, s. 61-71
Annotation: Pojednání o historii a symbolice zkoušky ohněm v náboženském diskurzu.
Article
8
In: Svátosti = Sacraments. -- ISBN 978-80-907641-2-5. -- S. 281-285
Annotation: Doslov je zamyšlením o významu svátostí, svatosti a starých i nových tradic.
Book Chapter
9
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 95, 2019, č. 5, s. 47-49
Annotation: Recenze na soubor esejů "Je to náš příběh" P. Hoška.
Article
10
Annotation: Sbírka komentářů liturgických textů ke konkrétním dnům církevního kalendáře; obsahuje oddíly: Rok víry (s. 1-31), Rok naděje (s. 1-26),...
Book
11
by Navrátilová, Alexandra, 1946-, Nešpor, Zdeněk R., 1976-, Nešporová, Olga, 1976-
Published Brno : Praha : Ústav religionistiky MU ; Malvern, 2006.
Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
12
In: Pražské noviny. -- R. 1857, č. 134, 7. 6., s. 3
Annotation: Autor článku podrobuje kritice obsah knihy vydané toho roku spisovatelem Sch...g(em), který píše nevěrohodným způsobem o původu uctívání sv....
Article
13
Annotation: Kolektivní monografie nabízí pokus o porozumění tomu, jak tradice obecně fungují a jak se proměňují; monografie je výsledkem týmové práce...
Book
14
In: Korejští bohemisté o české literatuře a jazyce : 2003-04. -- S. [299]-[325]
Annotation: Studie se zabývá českými zvyky a tradicemi spojenými s narozením dítěte, jejich historií a vlivy, jimiž byly formovány (záznamy o těchto zvycích...
Book Chapter
15
by Hošek, Pavel, 1973-
Published Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018.
Annotation: Esej o vlastenectví v souvislostech s křesťanskými hodnotami v naší kulturní tradici; s Literaturou (s. 193-196) a s bio-bibliografickou poznámkou...
Book