By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 13, 1988, č. 4, s. 171-184
Annotation: Přednáška, v níž autor představil pohled na Západ očima cizince a emigranta přicházejícího z totalitního Východu; v západní společnosti...
Article
2
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [76]-93
Annotation: Rozhovor o Škrobově poezii, o křesťanských motivech, o queer lidech v církvích, o feminismu, o performativitě básnických čtení; na závěr...
Article
3
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá otázkou spirituálního rozměru literárního díla Jaroslava Foglara a jeho recepce ze strany čtenářů; s uvedenou...
Book
4
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 14, 1986
Annotation: Dvanáct bodů o současném světě (1986), o rozvoji třetího světa, neustálém vykořisťování v sexuální oblasti, represivním školství a...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., příl. Triangl, č. 3, s. iv
Annotation: Recenze.
Article
6
by Sedláček, Tomáš, 1977 leden 23.-
Published Praha : 65. pole, 2018.
Annotation: První svazek volné trilogie úvah na různá témata, mj. též o umění nebo mýtech; s uvedenými předmluvami, uvedenými glosami o knize a bio-bibliografickou...
Book
7
Annotation: Promluva papeže o ateismu, již pronesl k členům římského kongresu na téma "Evangelizace a ateismus", konaného 6.-10. 10. 1980.
Book
8
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-85-4. -- Sv. 8, 2019, s. 52
Annotation: Recenze dvou uvedených knih; s reakcí P. Hoška.
Article
9
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 2, 1983, č. 5, prosinec, s. 67-78
Annotation: Pojednání o religiózních motivech a tématech v Kafkově díle - jednostranný přístup k jeho religiozitě je zde problematizován, relativizován,...
Article
10
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 2, 1986, č. 7, červen, s. 44-75
Annotation: Úvaha nad textem B. Komárkové "Česká otázka v průběhu století".
Article
11
In: Vražda Krista. -- S. 268-273
Annotation: Poznámka; s Bibliografií (s. 263-267).
Book Chapter
12
In: Host [samizdat]. -- R. 1987/1988, č. 4, srpen 1988, s. [502]-[549]
Annotation: Esej o smyslu lidského života a roli náboženství na utváření tohoto smyslu. Esej inspirován R. Rollandem; předchází bibliografie Freudových...
Article
13
online
Webarchiv
In: Stres [samizdat]. -- Roč. [1], 1989, č. 2, s. 64-65
Annotation: Úvaha nad správností různých jmen používaných v křesťansko-judaistických náboženstvích pro Boha.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 7
Annotation: Rozbor díla.
Article
15
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 2. 3., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., s. 7
Annotation: Recenze dvou knih náboženských esejů.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 61, 13. 3., příl. Magazín MF Dnes, roč. 5, č. 11, s. 34-36
Annotation: Rozhovor, mj. o příklonu V. P. k zen-buddhismu.
Article
18
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 82, 1997, č. 10, 12. 3., s. 3
Annotation: Recenze studie historika J. Hanzala K historické a umělecké hodnotě českých kancionálů (sborník Z Českého Ráje a Podkrkonoší, sv. 9/1996).
Article
19
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 64, 1997, č. 2, únor, s. 42-46
Annotation: Studie zabývající se biblickými sebevraždami.
Article
20
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 64, 1997, č. 2, únor, s. 55-56
Annotation: Recenze.
Article