By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 101-111
Annotation: Studie věnovaná humoru v románech H. M. Krize a žánru tzv. hraničních románů vůbec.
Article
3
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 113-133
Annotation: Studie o kulturním kontextu literárního života v českých zemích v druhé polovině 19. století až do roku 1938.
Article
4
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 327-349
Annotation: Studie se zabývá analýzou románu "Zbabělci" J. Škvoreckého v kontextu hrdinského paradigmatu české kultury. Autorka upozorňuje na další literární...
Article
5
by Šámal, Petr, 1972-, Pavlíček, Tomáš, 1972-, Barborík, Vladimír, 1965-, Janáček, Pavel, 1968-
Published Praha : Academia : Památník národního písemnictví : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie sleduje literární dění v Československé republice mezi lety 1918 až 1938; se Soupisem vyobrazení (s. 474-489); se Seznamem...
Book
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 6. 4. 2012
Annotation: Recenze knihy "Paměť míst, událostí a osobností: Historie jako identita a manipulace".
Article
7
8
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 5-10
Annotation: Přetisk přednášky pro SPaS, Dům odborů (12.5. 2016). Autorka se v ní zamýšlí nad vývojem uvažování T.G. Masaryka o českém národu a jeho...
Article
9
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 1, s. 83-89
Annotation: Studie se zabývá využitím motivu ptáků v české literatuře 19. a 20. století.
Article
10
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 202-204
Annotation: Recenze na antologii textů autorů pocházejících z Československa.
Article
11
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 28, 2017, č. 1/2, s. [5]-15
Annotation: Úvodní studie na téma odsunu Němců z Polska a Československa, resp. o místních, (post-)socialistických a národních perspektivách zobrazení...
Article
12
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. 445-448
Annotation: Recenze na kolektivní monografii věnující se tématu vlasti v německy psané literatuře 19.-20. století, mj. o díle F. Kafky či L. Moníkové.
Article
13
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 56, 2016, Heft 1, s. 239-242
Annotation: Recenze na monografii o pražském sionismu v letech 1900-1930, zdůrazněna otázka dvojjazyčnosti a národní identity.
Article
14
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 56, 2016, Heft 2, s. 518-520
Annotation: Recenze na monografii zabývající se problematikou konstrukce etnické identity a kolektivní paměti, jež je sledována na pozadí biografických vyprávění...
Article
15
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 6, listopad/prosinec, s. 14-16
Annotation: Soubor anotací knih, které přibyly do sobotecké knihovny, mj. zmíněny: "Kluk s křídly", "Literární kronika první republiky, "Jen srdcem".
Article
16
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 116, 2018, č. 2, červen, s. 579-581
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 23, 2015, Heft 1/2, s. [287]-314
Annotation: Studie pojednávající o pojmu "pohraniční literatury" jako objektu vědeckého výzkumu; stručně jsou zde nastíněny jednotlivé fáze od roku 1880...
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018/2019, č. 52/1, 17. 12. 2018, s. 24
Annotation: Recenze.
Article
19
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 46, 5. 3., s. 13
denikn.cz [online]. -- 5. 3. 2020
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
20
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 38
Annotation: Článek, v němž se autor zamýšlí nad vyobrazením české povahy v prózách B. Hrabala.
Article