By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 30, 2020, č. 1, 2. 1., s. 36-39
Annotation: Článek o životě a tvorbě V. Tháma; připojena báseň (s. 39).
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 10-13
Annotation: Studie se zabývá recepcí Rukopisů během 19. století a jejich vlivem na rozvoj české literatury a šířeji i jejich vlivem na českou historickou...
Article
3
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 14-17
Annotation: Studie se zabývá problematikou recepce Rukopisů mezi českými Němci a jejich reprezentací v německojazyčné vědě a umění. Rovněž ukazuje,...
Article
4
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 68 (2), s. 44-45
Annotation: Referát opery "Dvě vdovy" B. Smetany v Divadle F. X. Šaldy v Liberci.
Article
5
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [115]-140
Annotation: Studie se zabývá procesem recepce českých rorátních textů v první polovině 19. století. Autorka se soustřeďuje na aktivitu V. M. Pešiny jako...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 165-182
Annotation: Studie se zabývá koncepcí česko-slovenské vzájemnosti v cestopisu "Cesta Slováka ku bratrům slovenským na Moravě a v Čechách" J. M. Hurbana.
Article
7
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 6, 6. 2., s. 20
Annotation: Medailon spisovatele, novináře, nakladatele a knihkupce V. M. Krameria.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 4, duben, s. 149-151
Annotation: Autor rozebírá Dobrovského poznámky k analogické opravě českého pravopisu, učiněné v předmluvě k jeho české mluvnici z roku 1819.
Article
9
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 10. 5. 2017
Annotation: Úryvek z recenze na knihu M. Murka "Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der böhmischen Romantik" (in: Archiv für slavische Philologie, 1897, s. 612-618).
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 4, duben, s. 152-154
Annotation: Autor zasazuje do dobového kontextu Schmittovu "Gramatiku českou" (1816).
Article
11
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 39, 20. 9., s. 16-[22]
Annotation: Článek tematizující historický vývoj českého vlastenectví.
Article
12
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 19. 2. 2015
Annotation: Úryvek z chystané knihy P. Andrleho "O lidech v Beskydech a o pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech" věnovaný F. Mikovci a jeho...
Article
13
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 101, 2018, č. 3, červenec, s. 158-175
Annotation: Studie se zabývá srovnáním dvou slovníků: Nomenclator quadrilinguis D. A. z Veleslavína (1598) a Nejnovějším ouplným česko-německým slovníkem...
Article
14
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 8, říjen, s. 36-38
Annotation: Článek o historické postavě Miloty z Dědic a jeho ztvárnění v krásné literatuře.
Article
15
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 44, 30. 10., s. 20
Annotation: Medailon K. I. Tháma.
Article
16
by Přibáň, Jiří, 1967-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018.
Annotation: Knižní rozhovor publikovaný ke stému výročí republiky zvažuje témata české národní identity, státního práva, státní suverenity, národního...
Book
17
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 327-349
Annotation: Studie se zabývá analýzou románu "Zbabělci" J. Škvoreckého v kontextu hrdinského paradigmatu české kultury. Autorka upozorňuje na další literární...
Article
18
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 361-377
Annotation: Studie se zabývá postavou J. Cimrmana, vznikem fenoménu toho zapomenutého českého genia a jeho postavení a úlohy v rámci české kultury. Autor...
Article
19
Annotation: Kolektivní monografie je věnována rozmanitým podobám recepce antické mytologie v českém umění, vzdělávání a kultuře; s úvodní studií,...
Book
20
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 29. 12. 2014
Annotation: Článek připomínající osobnosti regionu střední Moravy a Valašska, obrozence J. Kramáře, jeho bratra F. Kramáře a dceru M. M. Procházkovou.
Article