By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Článek se věnuje knize "Moc a vzdor" I. Trojanová.
Article
2
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 11. 8. 2016
Annotation: Článek věnovaný spisovateli F. Kafkovi a jeho vztahu k lázním Jeseník.
Article
4
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 27. 8. 2018
Annotation: Rozhovor I. Fencla s K. Jordánem o jeho biografii K. Maye a o jeho literárních vlivech.
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [6], červen, s. 138-146
Annotation: Recenze na soubor statí věnovaných "zapomenutým" českým německy píšícím autorům.
Article
6
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : H&H, 2019.
Annotation: Soubor literárněmístopisných fejetonů o francouzských, českých i jiných spisovatelích spjatých s Francií (čeští autoři uvedení v rozpise);...
Book
7
by Surowska, Barbara L., 1939-
Published Warszawa : [Uniwersytet Warszawski], 2017.
Annotation: Sborník studií věnovaných německy píšícím spisovatelům; s bibliografickými odkazy a poznámkami uvedenými pod čarou v rámci každé jednotlivé...
Book
8
In: Dolmen [samizdat]. -- Č. 7b, r. [1983], zima, s. [64]-[70]
Annotation: Blok věnovaný knize G. Grasse "Mariazuehren" - úvod napsal Š. Kafka, dále uveřejněny básně a grafiky G. Grasse.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 214, 14. 9., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Zpráva o festivalu "Literatura v parku", který pořádá Pražský literární dům. Z českých autorů na festivalu budou číst A. Mornštajnová,...
Article
10
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 29, 2018, č. 48, 27. 11. - 3. 12., příl. Perspektivy, č. 48, s. [7]
Annotation: Portrét teologa, publicisty, překladatele a organizátora exilového kulturního života V. Neuwirtha u příležitostí 20. výročí od jeho úmrtí.
Article
11
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 5, s. 43-47
Annotation: Článek o vybraných autorech německé prózy; připojena biografická poznámka (s. 47).
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 32, 30. 7., s. 16-17
Annotation: Článek o spisovatelské rodině Billerových, kteří považují Prahu za důležité město po životní, i tvůrčí stránce.
Article
13
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 10. 2018
Annotation: Rozhovor s překladatelkou z němčiny V. Koubovou, mj. o překládání děl F. Nietzscheho; připojena biografická poznámka.
Article
14
by Erpenbeck, Fritz, 1897-1975
Published Berlin : Volk und Welt, 1954.
Annotation: Román německého spisovatele, herce, dramaturga, který emigroval před německou nacistickou diktaturou do Československa, popisuje emigrantskou zkušenost;...
Book
15
In: 70 Jahre Adalbert Stifter Verein : Festakt : Chronik 2008-2017. -- ISBN 978-3-940098-18-4. -- S. 129-134
Annotation: Zpráva o cestách spolku Adalbert Stifter Verein po stopách A. Stiftera a českých (a moravských) německojazyčných spisovatelů.
Book Chapter
16
In: 70 Jahre Adalbert Stifter Verein : Festakt : Chronik 2008-2017. -- ISBN 978-3-940098-18-4. -- S. 135-138
Annotation: Zpráva o uvedené výstavě navazující na stejnojmennou konferenci.
Book Chapter
17
In: 70 Jahre Adalbert Stifter Verein : Festakt : Chronik 2008-2017. -- ISBN 978-3-940098-18-4. -- S. 2732
Annotation: Projev u příležitosti oslavy 70. výročí založení spolku Adalbert Stifter Verein obsahuje mj. vzpomínku na návštěvu Prahy a setkání s J. Topolem...
Book Chapter
18
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 3, s. 52-55
Annotation: Článek o životě a díle spisovatele Ch. H. Spiesse a jeho vlivu na tvorbu E. A. Poea a J. Váchala.
Article
19
by Mazáčová, Petra, 1985-
Published [Klatovy] : Galerie Klatovy / Klenová, [2019].
Annotation: Katalog česko-německých komiksů inspirovaných dramatem J. W. Goetha "Faust"; s předmluvami P. Mazáčové, M. Lazorčíka a P. Kořínka v češtině...
Book
20
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 3, s. 150-151
Annotation: Recenze.
Article