By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [203]-210
Annotation: Přednáška přednesena u příležitosti prezentace knihy "Die Wallenstein-Romane von Alfred Döblin und Jaroslav Durych" T. Kastena v Goethe-Institutu...
Article
3
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 10. 5. 2017
Annotation: Úryvek z recenze na knihu M. Murka "Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der böhmischen Romantik" (in: Archiv für slavische Philologie, 1897, s. 612-618).
Article
4
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 14, 2018, č. 6/7, s. 2-3
Annotation: Referát z německo-české překladatelské dílny ViceVersa, která proběhla v červenci v pražském Goethe-Institutu, pozornost byla soustředěna...
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 8, říjen, s. 36-38
Annotation: Článek o historické postavě Miloty z Dědic a jeho ztvárnění v krásné literatuře.
Article
6
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 59, 2018, H. 2, S. 198-201
Annotation: Referát o česko-německém kulturním festivalu, který probíhal 2. 5. - 10. 6. 2018 v Brémách, zmíněna jsou mj. autorská čtení českých autorů,...
Article
7
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 30. 8. 2017
Annotation: Úryvky z textů O. Fischera a P. Eisnera o perspektivách české germanistiky v roce 1919, resp. 1946.
Article
8
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 14, 2018, č. 8, s. 45-49
Annotation: Úryvek z knihy Ch. Meckela v překladu T. Jůzové, která tímto překladem získala druhé místo v kategorii próza v Překladatelské soutěži J....
Article
9
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 74, 28. 3., s. 25
Novinky.cz [online]. -- 28. 3. 2019
Annotation: Zpráva o chystané návštěvě držitelů Nobelovy ceny H. Müllerové a M. Vargase Llosy, kteří navštíví v květnu knižní veletrh Svět knihy...
Article
10
11
by Surowska, Barbara L., 1939-
Published Warszawa : [Uniwersytet Warszawski], 2017.
Annotation: Sborník studií věnovaných německy píšícím spisovatelům; s bibliografickými odkazy a poznámkami uvedenými pod čarou v rámci každé jednotlivé...
Book
12
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 7, 19. 7.
Annotation: Referát o výstavě "Sousedé v knize" s podtitulem "Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc".
Article
13
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 5, s. 42
Annotation: Dotazník o německé literatuře.
Article
14
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 5, s. 43-47
Annotation: Článek o vybraných autorech německé prózy; připojena biografická poznámka (s. 47).
Article
15
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 13. 7. 2009
Annotation: Článek se věnuje O. Filipovi, a to z hlediska jeho postavení mezi literaturou českou a německou.
Article
16
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 28, 2017, č. 1/2, s. [5]-15
Annotation: Úvodní studie na téma odsunu Němců z Polska a Československa, resp. o místních, (post-)socialistických a národních perspektivách zobrazení...
Article
17
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 15, 2018, č. 3, s. 42-44
Annotation: Rozhovor s německým spisovatelem G. Sanderem a jeho překladatelkou do češtiny T. Semotamovou u příležitosti návštěvy festivalu Olmützer Kulturtage,...
Article
18
In: die horen. -- ISSN 0018-4942. -- Roč. 57, 2012, č. 245, s. 168-175
Annotation: Rozhovor s bohemistkou a literární kritičkou Z. Jürgens o české a německé literatuře.
Article
19
In: Kurýr. -- R. 2018, č. 50, prosinec, s. 4
Annotation: Zpráva o umrtí německého novináře K. Haupta (s dvěma fotografiemi).
Article
20
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 10, 2006, č. 4
Annotation: Reportáž z knižního veletrhu v Lipsku; mj. o účasti českých autorů.
Article