By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 11, s. 131-135
Annotation: Recenze.
Article
2
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 263, 13. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 44, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 44, 13. 11.
Annotation: Recenze, ve které se autor zamýšlí nad motivem Dunaje v české poezii.
Article
3
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 123-129
Annotation: Studie je věnována německému básníkovi židovského původu H. Sonnenscheinovi a jeho vztahu s P. Bezručem.
Article
4
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 122-123
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 202-207
Annotation: Recenze na biografii Ch. Puschak a J. Krämera o básnířce G. Urzidil.
Article
6
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 3, S. 376
Annotation: Básně.
Article
7
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 240-242
Annotation: Recenze na monografii, v níž je analyzována poezie R. Kunzeho a J. Skácela.
Article
8
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 1, s. 43
Annotation: Zpráva o prezentaci antologie česko-německé poezie "VERSschmuggel: Gedichte: deutsch, tschechisch = Překladiště: básně v češtině a v němčině"...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 14, 5. 9., s. 12
Annotation: Krátký rozhovor s iniciátorem překladatelské akce VERSschmuggel T. Wohlfahrtem; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
10
In: Literární fórum. -- Roč. 16, 2018, č. 3, 19. 12., s. 26
Annotation: Anotace.
Article
11
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. 455-457
Annotation: Recenze na monografii, v níž je analyzována poezie R. Kunzeho a J. Skácela.
Article
12
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 13. 4. 2016
Annotation: Otázka pro překladatele z němčiny J. Zelenku, jež se týká překládání poezie J. W. Goetha, A. J. Kernera, F. Rückerta, H. Hofmannsthala, R....
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 15. 10., s. 149-153
Annotation: Esej o četbě a oblíbených knihách, který byl převzat z pořadu ČRo Vltava "Knižní pól". V souvislosti s básnickou sbírkou I. M. Jirouse "Ubíječ...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 20, 28. 11., s. 10-11
Annotation: Reportáž z literárního festivalu "Protimluvfest", který se konal v Ostravě.
Article
15
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2019, č. 74 (4), s. 45-48
Annotation: Článek o křtu česko-německého sborníku poezie "Krajina našich slov 2019 = Landschaft unserer Worte 2019".
Article
16
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, č. 42, 14. 10.
Annotation: Reportáž o česko-polsko-slovenském literárně-kulturním a soutěžním setkání "Cena Václava Buriana". Cena se uděluje ve dvou kategoriích:...
Article
17
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 4, 20. 4., s. 75-76
Annotation: Recenze Ortenových deníků. Dále se autor krátce věnuje Hiršalovým překladům Ch. Morgensterna a Hrubínovým překladům P. Verlaina.
Article
18
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 20, 1947/1948, č. 1/4, 31. 3. 1947, s. 35
Annotation: Zpráva informuje o překladech "Sonetů Orfeovi" a "Elegií z Duina" do angličtiny a češtiny.
Article
19
In: Litteraria Pragensia. -- ISSN 0862-8424. -- Vol. 22, 2012, iss. 43, July, p. 82-94
Annotation: Studie analyzuje slzy a pláč jako literární téma a básnickou figuru v díle G. G. Byrona, Novalise a K. H. Máchy.
Article
20
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [3], 1954, č. 33/34, 19. 8., s. 2-3
Annotation: Anotace knih.
Article