By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 276, 28. 11., příl. Salon, č. 1151, s. 16
Salon. -- 3. 12. 2019
Annotation: Článek věnovaný životu a dílu B. Suttnerové, pražské rodačky, která v roce 1905 získala Nobelu cenu za literaturu; zdůrazněna je aktuálnost...
Article
2
by Schübler, Walter, 1963-
Published Göttingen : Wallstein Verlag, 2018.
Annotation: Biografie rakouského spisovatele Antona Kuha zahrnuje též popis německojazyčného kulturního prostředí první poloviny 20. století (včetně zmínek...
Book
3
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 1. 5. 2014
Annotation: Soubor zpráv o divadelních premiérách, mj. uvedených inscenací.
Article
4
by Arendt, Hannah, 1906-1975
Published Praha : OIKOYMENH, 2019.
Annotation: Kniha esejí o povaze svobody a totality, vztahu pravdy a politiky, dějinách naší společnosti a pozici moderního člověka ve světě; mj. s uvedenou...
Book
5
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 5, květen, s. 312-314
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
6
In: Antagon [samizdat]. -- Č. 23, 1984, s. 61-63
Annotation: Článek k 100. výročí narození Franze Kafky.
Article
8
by Kuklová, Michaela
Published Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2019.
Annotation: Monografie analyzuje způsob psaní a bytí v Praze narozeného švýcarského dramatika Petera Lotara, zvláště se zřetelem na jeho mezikulturní zázemí...
Book
9
Annotation: Almanach výtvarně-literárního sdružení litoměřických umělců ASSociace Kubinstadt; s uvedenou předmluvou, uvedenými studiemi a statěmi představujícími...
Book
10
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 14-17
Annotation: Studie se zabývá problematikou recepce Rukopisů mezi českými Němci a jejich reprezentací v německojazyčné vědě a umění. Rovněž ukazuje,...
Article
11
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 59, 2018, H. 2, S. 158-161
Annotation: Biografický článek o německy píšící spisovatelce B. von Suttner.
Article
12
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 59, 2018, H. 2, S. 162-165
Annotation: Článek o románu "Die Waffen nieder!" německy píšící spisovatelky B. von Suttner.
Article
14
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 59, 2017, H. 4, S. 493-495
Annotation: Medailon věnovaný P. Demetzovi k narozeninám.
Article
15
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 9, říjen, s. 71
Annotation: Zpráva o výstavě "Proudy", která reflektuje německou literaturu v Brně v letech 1848-1945, v prostorách rajhradského kláštera a kterou pořádá...
Article
16
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 59-79
Annotation: Studie věnovaná obrazu sarajevského atentátu v krásné literatuře, mj. jsou zde zmíněny romány J. Rotha "Radetzky Marsch", L. Windera "Der Thronfolger",...
Article
17
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 81-109
Annotation: Poznámkami opatřený úryvek z deníku spisovatele R. Michela; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 81-82).
Article
18
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 143-160
Annotation: Studie o migrační vlně německých intelektuálů ve třicátých letech 20. století a o jejich přijetí v Československu.
Article
19
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 195-197
Annotation: Recenze na dva svazky spisů A. Stiftera, obsahující jeho spisy o politice a vzdělání.
Article
20
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 198-202
Annotation: Recenze na studii povídky A. Stiftera "Der beschriebene Tännling".
Article