By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Kuklová, Michaela
Published Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2019.
Annotation: Monografie analyzuje způsob psaní a bytí v Praze narozeného švýcarského dramatika Petera Lotara, zvláště se zřetelem na jeho mezikulturní zázemí...
Book
2
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 1, S. 63-69
Annotation: Článek věnovaný dramatu F. Grillparzera, který tematizuje dobu vlády císaře Rudolfa II. a jeho spory s bratrem Matyášem.
Article
3
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 176
Annotation: Komparativní recenze na dvě monografie věnované německojazyčnému divadlu v Čechách.
Article
4
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 1, s. 193-196
Annotation: Recenze na monografii o německém divadle v Praze v letech 1846-1862.
Article
5
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 260-261
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Hry, publicistika, dopisy. -- S. 301-308
Annotation: Portrét H. Ungara k druhému (závěrečnému) svazku českých překladů jeho díla, obsahujícímu uvedené tři hry (s. 7-153) a dále oddíly: Publicistika...
Book Chapter
7
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 14, 2004, č. 2, s. 87-98
Annotation: Studie s kapitolami Počátky pašijí v Hořicích na Šumavě, Nejstarší podoba pašijí - éra Paula Gröllhesla (1816 - 80. léta 19. stol.), První...
Article
8
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 76, 30. 3., příl. Salon, č. 462, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor o jeho divadelní práci.
Article
11
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 1999. Germanistica Pragensia, sv. 16. -- ISSN 0323-0716. -- R. 2002, s. 61-74
Annotation: Studie, mj. o hereckém a autorském působení Ch. H. S. v Praze do poloviny 80. let 18. století.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 27. 1., s. 8-9
Annotation: Esej o Z. Navarové, která u B. Hoffmanna studovala v literárněhistorickém semináři a o hře F. D.
Article
13
by Exner, Milan, 1950-
Published Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, 2002.
Annotation: Analytická studie, s oddíly: Hlubinná psychologie a strukturální sémantika (s. 9-39); Aktanty a archetypy na příkladu Goethova Fausta (s. 41-65);...
Book
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 10, 17. 5., s. 16
Annotation: Mj. vzpomínka na spolupráci s R. Grebeníčkovou a překladatelkou O. Maškovou na inscenaci Fausta v Divadle na okraji.
Article
15
In: Kalmanach. -- ISBN 80-902901-8-3. -- R. 2003, s. 44-51
Annotation: Návrh na encyklopedické heslo, s oddíly: Železnobrodská pašijová hra (s. 44-47), Poznámky k neuwaldské pašijové hře (s. 47-51, s ukázkami);...
Article
16
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 9 (14), 2002, č. 2, s. 199-216
Annotation: Srovnávací studie.
Article
17
In: Národopisná revue. -- ISSN 0862-8351. -- Roč. 15, 2005, č. 4, 30. 12., s. 210-216
Annotation: Studie s kapitolkami Pašijové hry v německy mluvících zemích, Pašijové hry v českých zemích, Pašijové hry v Hořicích, Paul Gröllhesel (1785-1864),...
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 30, 26. 7., s. 10
Annotation: O české recepci her E. Jelinekové.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 52, 25.-31. 12., s. 16
Annotation: Poznámka k rozhlasovému uvedení hry v překladu L. Kundery; též o divadelních inscenacích hry.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 3, 4. 1., příl. Kulturní premiéry, s. 4
Annotation: Recenze.
Article