By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Domino [samizdat]. -- Č. 2, 1987, srpen, s. [26]-[32]
Annotation: Záznam z besedy, kterou měl W. Styron v dubnu 1986 na Karlově univerzitě v Praze a ve které s posluchači hovořil o své tvorbě a literatuře obecně.
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 7, 11. 5. - 3. 6., s. 15
Annotation: Krátká zpráva informující o textech, které vyšly v samizdatu před uzávěrkou tohoto čísla. L. Vaculík je autorem textu "Espresso na Můstku"...
Article
3
In: U obětovaného prezidenta. -- S. 9-50
Annotation: Editorův komentář textu; se Seznamem vyobrazení (s. 762-763); s Jmenným rejstříkem (s. 764-770); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
4
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [7/8], 26. 6., s. 109
Annotation: Anotace.
Article
5
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 143-160
Annotation: Studie o migrační vlně německých intelektuálů ve třicátých letech 20. století a o jejich přijetí v Československu.
Article
6
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 135-147
Annotation: Studie o románu O. Preußlera "Erntelager Geyer", na který je nahlíženo jako na příběh napsaný pro mládež z okruhu Hitlerjugend.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 7, září, s. 279
Annotation: Zpráva o polemice F. Kammradta (Sprachpflege, 1958, č. 5) s Klempererovými názory na odstraňování slov zatížených nacistickým dědictvím.
Article
8
Annotation: Beletrizovaná studie o válečném zločinu v Katyni.
Book
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 17, 14. 8., s. 9
Annotation: Sloupek o básnické sbírce J. Cinka (povoláním horníka) "Jdeme s Říší : sbírka veršů ze života pracujícího lidu včera a dnes" z roku 1943,...
Article
11
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 2, 1984, č. 6, prosinec, s. 45-59
Annotation: Úvaha na téma totalitarismus a literatura; napsáno v roce 1945.
Article
12
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 216-217
Annotation: Recenze na monografii o působení žurnalistky M. Jesenské v boji proti nacionálnímu socialismu.
Article
13
by Erpenbeck, Fritz, 1897-1975
Published Berlin : Volk und Welt, 1954.
Annotation: Román německého spisovatele, herce, dramaturga, který emigroval před německou nacistickou diktaturou do Československa, popisuje emigrantskou zkušenost;...
Book
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 8, 4. 6. - 3. 7., s. 25-26
Annotation: Zpráva o novém textu kolujícím v samizdatu, který vzešel z katolického prostředí, bez uvedení autora. Podle pisatele zprávy je text "Nacismus...
Article
15
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 12. 4. 2015
Annotation: Článek o literárním díle P. Čichoně; připojeny básně a audionahrávka prózy "Slezský román".
Article
16
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 9. 6. 2017
Annotation: Ukázka z knihy věnované ničení knih v nacistickém Německu a pátrání po osudech zabavených institucionálních i soukromých knihoven; s úvodní...
Article
17
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 64, 2012, č. 4, s. 323-332
Annotation: Studie o V. A. Polákovi a H. Sonnenscheinovi a recepci jejich díla v českém prostoru,
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 8, s. 1278-1279
Annotation: Medailon básníka Karla Vokáče, zakladatele plzeňské literární edice Stín, který se stal obětí heydrichiády.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 36, 6. 9., s. 14-15
Annotation: Rozhovor; s připojenou biografickou poznámkou o V. H. (s. 14).
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 271, 20. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o výstavě protinacistické tvorby J. Čapka (výtvarné i literární).
Article