By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 2
Annotation: Komentář k zcizení odeonské ediční řady Třikrát "uměleckou agenturou" Saga; u titulu: Gardner E. S., Třikrát Perry Mason, Praha, Saga 1993.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 12
Annotation: Centre national des lettres (CNL); o jeho účasti na francouzských vydáních děl české literatury.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 101, 30. 4., příl. Nedělní LN, č. 17, s. 4
Annotation: Též o vydavatelském díle pražského advokáta, bibliofila (23. 12. 1893 Pardubice - 1961).
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 107, 7. 5., s. 5
Annotation: O shromáždění spolupracovníků nakladatelství Odeon a proslovu šéfredaktorky: Kareninová Anna.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 9, 5. 5., s. 19
Annotation: O činnosti klubu poezie Obratník a stejnojmenném časopise.
Article
6
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1993, č. 3/4, s. 48-58
Annotation: Otto Jan; přetištěno z: Český bibliofil, 1937.
Article
7
Published Praha : Labyrint, 1994.
Annotation: Abecední soupis nakladatelů s jejich adresou (popř. adresou výhradního distributora), s krátkou charakteristikou, s anotovaným soupisem titulů...
Book
8
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 110, 11. 5., s. 12
Annotation: Rozhovor; Pragma.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 110, 11. 5., s. 8
Annotation: Zpráva; Mladá fronta.
Article
10
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 112, 13. 5., s. 9
Annotation: Zpráva o udělení cen za rok 1993; Mladá fronta.
Article
11
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 113, 14. 5., Příloha Denního Telegrafu, s. 9
Annotation: O mnichovském nakladatelství: Strož Daniel, Poezie mimo domov; zejména o básníkovi: Sýs Karel a jeho knize Zasklené kalhoty dospělého muže.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 12. 5., s. 2
Annotation: Slámová Eva; polemická poznámka k jejímu článku (LtN, č. 18) o zániku nakladatelství Odeon.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 10, 19. 5., s. 12
Annotation: Recenze; též o studii: Svatoš Martin, Balbínova legenda a svatojánský kult v 17. století (Poznámky na okraj Vlnasovy antilegendy), Listy filologické,...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 20, 19. 5., s. 14
Annotation: Zejména o situaci v nakladatelství Odeon.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 21, 26. 5., s. 12-13
Annotation: K autorskoprávnímu aspektu českého (knižního a televizního) převodu francouzského comicsového seriálu Tintin v nakladatelstvích Panorama a...
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 20, 25. 5., s. 1, 8
Annotation: Soubor glos k průběhu 4. mezinárodního knižního veletrhu v Praze, mj. : Pistorius Vladimír (Mladá fronta), Stoilov Viktor (Torst).
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 20, 25. 5., s. 8
Annotation: Rozhovor s majitelkou nakladatelství Aurora.
Article
18
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 4, květen, s. 42-43
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství Knižní klub P. Havlíkem.
Article
19
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 119, 21. 5., Příloha Denního Telegrafu, s. 9
Annotation: Rozhovor s nakladatelem o situaci a edičních plánech nakladatelství Argo.
Article
20
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 123, 26. 5., s. 10
Annotation: Referát o Noci knihkupců v nakladatelství Pragma; zjm. o autogramiádě: Srp Karel u příležitosti vydání jeho knihy Výjimečné stavy.
Article