By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 10, 2011, č. 54, březen, s. 9-13
Annotation: Rozhovor s J. Lírovou o jejích básnických sbírkách a těžké nemoci; připojeny básně ze sbírky "Básně, výbor veršů psaných v letech 1981-2009";...
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 22, 24. 1., s. 5
Annotation: Zpráva o nemoci F. Šrámka.
Article
3
In: Praktický lékař. -- ISSN 0032-6739. -- Roč. 85, 2005, č. 4, 25. 4., s. 247-248
Annotation: O Myslbekově čtyřicetiletém zápase s Ménierovou chorobou.
Article
4
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 39, 2004, č. 7, s. 14-15
Annotation: Interpretace Kafkova Procesu jako metaforického přepisu průběhu nemoci.
Article
5
In: Praktický lékař. -- ISSN 0032-6739. -- Roč. 84, 2004, č. 1, 25. 1., s. 51-52
Annotation: Další ukázka z uvedeného Thomayerova díla.
Article
6
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 6, 17. 6., s. 14-15
Annotation: O diagnóze I.B. (paranoidní schizofrenie).
Article
8
9
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 18, 2008/2009, č. 7, 20. 4. 2009, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 9, květen 2008, s. 476-478
Annotation: O motivech nemoci a smrti v jeho díle.
Article
11
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 14, 2007, č. 23, 4. 6., s. 30-34
Annotation: Článek o fenoménu syfilis.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 8, 1998, č. 254, 30. 10., s. 11
Annotation: O nemocech českých spisovatelů, mj. F. L. Čelakovského, B. Jablonského, E. Bozděcha, J. Zeyera a K. Světlé; z připravované autorovy knihy Zastavený...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 1, 10. 1., s. 3
Annotation: Kritika článků N. Holuba, ve kterých pojednává básníky jako pacienty (např. I. Diviše in: Weles 30/31).
Article
14
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2007, č. 30/31, s. 174-183
Annotation: Rozbor Divišovi osobnosti.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 2, 24. 1., s. 3
Annotation: Polemika s názorem P. Krále na N. Holuba (Tvar č. 1/2008). P. Král kritizoval Holubův článek Bipolární básník Ivan Diviš (Weles č. 30/31,...
Article
16
by Storchová, Lucie, 1979-
Published Praha : Scriptorium, 2011.
Annotation: Monografie vycházející z disertace, obhájené v roce 2009 na FHS UK, za níž autorka obdržela Bolzanovu cenu; - s Předmluvou (s. 12-14), s Úvodní...
Book
17
In: Polensko. -- ISSN 2336-6206. -- Roč. 15, 2006, s. 1-3
Annotation: O pobytech A. Stiftera v Karlových Varech a v Praze.
Article
18
In: Slavné české lebky. -- s. 12-14
Annotation: Mj. s oddíly: Záhada nemoci krále Karla IV. (s. 65-148); Osudná hra Bedřicha Smetany (s. 151-282); se seznamem literatury (s. 283-298), s Portrétem...
Book Chapter
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 38, 18. 9., s. 15
Annotation: Esej o nemoci jako kulturním fenoménu, mj. v životě a díle: Kafka Franz.
Article
20
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 9, 1900, č. 5, květen, s. 355-356
Annotation: IV. České přípisky k latinskému slovníku Quarinovu. Latina středověká. V. Akvin. Obsahuje pravidla dialektická, pak popisuje rostliny, různé...
Article