By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 4. 1., s. 11
Annotation: Článek o vzniku Charty 77 s komentářem k vydané publikaci.
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 4, 1997, č. 2, 6. 1., příl. Týden extra, s. I-XX
Annotation: Celá příloha obsahuje články o Chartě 77.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 5
Annotation: O obsahu 4. čísla Listů přátel DJD, mj. o možnostech vydávání Demlova díla.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 53, 4. 3., s. 12
Annotation: O výstavě.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., příl. Na kulturu, s. 14
Annotation: O programu nadace; se seznamem dotovaných cen (literárních, překladatelských, divadelních a jiných) a časopisů.
Article
6
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 54, 5. 3., s. 11
Annotation: Referát o výstavě v Klementinu.
Article
7
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1997, č. 44, březen, s. 1
Annotation: Jubilejní článek.
Article
8
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 8, 1997, č. 10, 9. 3., s. 8
Annotation: O Katolické moderně; k otištěné básni Kristus oráč jejího organizátora a mluvčího K. D.-L.
Article
9
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 6, 1997, č. 63, 15. 3., příl. Telegraf na víkend, s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 7, 26. 2., s. 11
Annotation: Informativní článek o ustavení pražské pobočky Klubu, vzniklého na podzim 1996 v Berouně (se sídlem v redakci tamních novin Echo); připojen...
Article
12
In: Knihy 97. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 7, 1997, č. 7, 24. 2., s. 4
Annotation: Poznámka k založení Podnikatelského sdružení nakladatelů ČR (v čele s M. Matějovicovou); též kritika činnosti SČKN.
Article
13
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 2 (16), 1997, č. 2, únor, s. 6-7
Annotation: Informativní článek o situaci v nakladatelské sféře, zejména o ustavující valné hromadě nového Sdružení (22. ledna 1997 v Klementinu, předsedkyní...
Article
14
In: Knihy 97. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 7, 1997, č. 9, 10. 3., s. 4
Annotation: Informace o činnosti Kabinetu v Nakladatelství a galerii Bonaventura; s nabídkou ke spolupráci.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 10, 19. 3., s. 1
Annotation: Informace o programu 4. ročníku festivalu.
Article
16
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 1997, č. 17, březen, s. 2
Annotation: K 65. výročí založení 28. 3.
Article
17
In: Hradecké noviny. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 6, 1997, č. 35, 11. 2., s. 6
Annotation: Zpráva o literárním odpoledni pořádaném Společností bratří Čapků v Památníku národního písemnictví 9. 2. 1997; s údaji z historie Společnosti.
Article
18
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 42-45
Annotation: Reportáž z valné hromady Obce spisovatelů 4. 12. 2004; mj. o L. Vaculíkovi a jeho vystoupení 27. 6. 1967 na čtvrtém sjezdu Svazu spisovatelů.
Article
19
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 153, 30. 6., s. 18
Annotation: Článek o jeho otevření 1. července v Rajhradě; www.muzeumbrnenska.cz.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 171, 23. 7., příl. Kavárna, s. E-II
Annotation: Recenze.
Article