By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Magazín co vás nezajímá [samizdat]. -- Č. 2, [1985], s. [11]
Annotation: Minirecenze na představení "Heda Gablerová" v Činoherním studiu v Ústí nad Labem.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 3, březen, příl. Divadlo a film, s. 4
Annotation: Soubor referátů.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 43, 23. 10., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci v Ústředním divadle čs. armády.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 120, 24. 5., s. C10
Annotation: Rozhovor s překladatelem F. Fröhlichem, především o jeho překladech prací H. Ibsena.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 42, 16.-22. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 17, 2006, č. 4, prosinec, s. 73-74
Annotation: Recenze zaměřená hlavně na překladatelskou práci Fr. Fröhlicha.
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 17, 2006, č. 4, prosinec, s. 74-76
Annotation: Recenze sborníku nordistických a teatrologických studií, mj. od Fr. Černého a L. Jungmannové.
Article
8
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 4, červen, s. 103-119
Annotation: Studie.
Article
9
In: Sborník Kruhu přátel českého jazyka. -- R. 1986, s. 30-48
Annotation: Přehledová studie; mj. o problematice překládání názvů Ibsenových her; podrobněji o překladech: Paní z námoří, Heda Gablerová, Stavitel...
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 17, 2007, č. 15, 9.-15. 4., s. 4
Annotation: Poznámka o divadelních kvalitách Mathesiova překladu Ibsenovy hry; v rubrice Jak to vidí překladatel.
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [9], 1998, č. 2 (36), s. 59-62
Annotation: Předneseno na překladatelské konferenci v Mánesu 8. 11. 1997; s biografickou poznámkou František Fröhlich (1934) na s. 62.
Article
12
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3, 2006. Germanistica Pragensia, sv. 19. -- R. 2008, s. 63-68
Annotation: Článek mapuje recepci děl norského dramatika v Česku od první pražské inscenace v roce 1878 až po současnost.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 28, 1972, č. 72, 25. 3., s. 5
Annotation: Kritické srovnání originálu s překladem a úpravou Bohumila Mathesia.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 52, 1972, č. 75, 29. 3., s. 5
Annotation: Rozhovor; mj. o volném překladu Bohumila Mathesia.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 28, 1972, č. 88, 14. 4., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci Peera Gynta.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 28, 1972, č. 103, 2. 5., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci Peera Gynta.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 28, 1972, č. 224, 22. 9., s. 4
Annotation: Rozhovor s představitelem hlavní role.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 28, 1972, č. 234, 4. 10., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci Peera Gynta.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 28, 1972, č. 236, 6. 10., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci Peera Gynta.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 28, 1972, č. 83, 8. 4., s. 4
Annotation: Rozhovor u příležitosti premiéry hry E.K. Balada o Hilébii (pův. název Bezdětná) v Gottwaldově.
Article