By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Flath, Petra, 1952-, Becher, Peter, 1952-, Knechtel, Anna, Schwarz, Wolfgang, 1968-
Published München : Adalbert Stifter Verein, 2011.
Annotation: Katalog výstavy realizované ve spolupráci s fotografkou Petrou Flath představuje 54 osobností vybraných porotou (seznam členů: s. 117), které...
Book
2
In: 7 dní hříchů. -- s. 237-238
Annotation: Doslov k románu sepsaném na základě vyprávění pamětníků, jehož námětem je odsun sudetských Němců; román se stal předlohou pro stejnojmenný...
Book Chapter
3
In: Lžička v šuplíku. -- Roč. 1, 2011, č. 2, květen, s. 40-43
Annotation: Rozhovor s autorem novely o zločinech provázejících poválečný odsun německého obyvatelstva z Nového Boru. Otisk úryvku z prózy připojen na...
Article
4
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 56, 2012, č. 9, září, s. 46.
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
5
In: Šumavská trilogie. -- s. 5-6
Annotation: Text je vzat z obsáhlejší recenze K. Skalického, publikované pod názvem "Kdyby byl Bavorov bez Hobizala" v českobudějovickém diecézním časopise...
Book Chapter
6
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 38, 2005, č. 1, s. 30-31
Annotation: Rozhovor s autorkou, která žila v letech 1939-1945 v Liberci-Harcově; její kniha Blauer Flieder vyšla česky pod názvem Návrat pod zelenou střechu.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 302, 29. 12., příl. Salon, č. 449, s. 3
Annotation: Projev, který P. Kohout přednesl na zahájení výstavy Útěk Němců před Rudou armádou a jejich poválečné vyhnání z některých okupovaných...
Article
8
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 40, 2004, sv. 43, s. 386-387
Annotation: Recenze sborníku, ve kterém jsou mj. příspěvky o spisovatelích I. Tielschové (uvedeno Tielschmannové), K. Nedomovi, R. von Schaukalovi.
Article
10
by Pešek, Jiří, 1954-
Published Praha : Historický ústav AV ČR, 2004.
Annotation: Soubor více než 40 recenzí a anotací knih vesměs německých a rakouských autorů (též dvou polských a jednoho amerického), s oddíly: Syntézy...
Book
12
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 44, 2003, Heft 2, s. 600-602
Annotation: Recenze; sborník obsahuje mj. uvedenou studii.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 60, 11. 3., příl. Salon, č. 358, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor s historikem.
Article
14
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-275-8. -- Bd. 9/10, 2001/2002, s. 387-390
Annotation: Recenze románu o odsunu sudetských Němců.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 1, únor, s. 17-46
Annotation: Studie s kapitolami: 1. Situace, 2. Terezín - artikulace morální převahy, 3. Sudetští Němci a moravská města, 4. Konec pražského česko-německého...
Article
17
18
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2006, č. 14, 7. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
19
20
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 39, 1998, Heft 1, s. 224-226
Annotation: Recenze.
Article