By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 3, 4. 1, příl. Magazín, s. 29-31
Magazín. -- 19. 1. 2020
Annotation: Rozhovor se spisovatelem V. Körnerem o jeho literární tvorbě, odsunu Němců a filmových adaptacích jeho děl.
Article
2
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 28-35
Annotation: Esej o tzv. odsunu (podle Němců "vyhnání", podle autora "vykázání") sudetských Němců z českého pohraničí; autor se na základě Jaspersových...
Article
3
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 11, s. 56-57
Annotation: Recenze na soubor novel "Šumavská trilogie" F. Hobizala.
Article
4
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 15. 11. 2018
Annotation: Medailon k výročí nedožitých osmdesátých narozenin J. Gruši.
Article
5
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. [30]-49
Annotation: Studie věnovaná analýze motivu ztráty domova v díle J. Mühlbergera v kontextu paměťových studií.
Article
6
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 3, S. 319-322
Annotation: Ukázka z románu I. Tielsch "Das letzte Jahr".
Article
7
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 283, 6. 12., příl. Salon, č. 1101, s. 14
Annotation: Recenze na sbírku poezie "Dna kořenů" J. Benka.
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 2, 18. 1. - 15. 2., s. 12
Annotation: Zpráva informující o článku, který vyšel v pařížském Svědectví P. Tigrida. Neznámý historik pod pseudonymem "Danubius" zde otiskl studii...
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 4, 7.-22. 3., s. 12
Annotation: Vysvětlující článek P. Uhla o vydání studie slovenského historika pod pseudonymem "Danubius" v 57. č. exilového časopisu Svědectví. Danubius...
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 7, 22. 4. - 14. 5., s. 18
Annotation: Zpráva opravující chybně uvedený název stati M. Hübla (Infoch č. 6). Místo "Tři glosy" je správně "Třetí glosy k vysídlení Němců". Jedná...
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 7, 22. 4. - 14. 5., s. 18
Annotation: Dvě krátké zprávy. První informuje, že L. Kohout napsal další polemický článek reagující na Danubia. Druhá zpráva uvádí, že L. Hejdánek...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 8, 15. - 28. 5., s. 15
Annotation: Prohlášení bývalých mluvčích Charty 77 Hejdánka a Havla, kteří se vymezují proti tvrzení M. Hübla, jenž ve svém textu "Třetí glosy k vysídlení...
Article
14
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 63, 2019, č. 4, duben, s. 18
Annotation: Divadelní tipy Z. Vlachovské, mj. na divadelní adaptaci románu K. Tučkové "Vyhnání Gerty Schnirch" v HaDivadle.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 5, 7. 3., s. 2
Annotation: Recenze na román J. Štiftera "Sběratel sněhu".
Article
16
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. [161]-167
Annotation: Úryvek ze stejnojmenné vzpomínkové knihy (str. 179-190) týkající se odsunu Němců v Brně; připojen je úvod přibližující peripetie autorova...
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 3, březen, příl. Divadlo a film, s. 8
Annotation: Rozhovor s kulturoložkou I. Řehořovou o její monografii "Kulturní paměť a film".
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 10, 12. 6. - 10. 7. 1980, s. 14
Annotation: Do uzávěrky tohoto čísla do redakce došly tři texty. Redakce uvádí pouze název a autora. R. Slánský "Co teď?", L. Kohout "Dějinné souvislosti...
Article
19
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 28, 2017, č. 1/2, s. [5]-15
Annotation: Úvodní studie na téma odsunu Němců z Polska a Československa, resp. o místních, (post-)socialistických a národních perspektivách zobrazení...
Article
20
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 105, 2018, č. 2, s. 159-176
Annotation: Studie o fenoménu cest německých vysídlenců a jejich potomků do Československa, jako pramen posloužily biograficko-narativní rozhovory a vysídlenecké...
Article