By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 2, 3. 4., s. 21
Annotation: Článek o stranickosti v kulturní osvětě.
Article
3
In: Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy. -- ISBN 978-80-7308-958-0. -- S. 52-60
Annotation: Studie představuje redakční strategii a tematickou strukturu Sedlských novin, redigovaných J. K. Tylem roku 1849.
Book Chapter
4
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 46 (6), 1948, č. 2, červen, s. 185
Annotation: Recenze časopisu.
Article
5
by Uhrová, Eva, 1938-
Published [Česko] : E. Uhrová, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Soubor životopisů uvedených žen; - s Úvodem (s. 7-9).
Book
6
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 5, 1960, č. 6, červen, s. 144
Annotation: Zpráva o cyklu diskusních večerů.
Article
7
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 9 (54), 1947, č. 5, 31. 1., s. 37
Annotation: Soupis deseti knih doporučených kulturní komisí zemského národního výboru k lidové výchově: K. Toman, M. Majerová, I. Olbracht, K. Konrád,...
Article
8
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 9 (54), 1947, č. 9, 28. 2., s. 85-87
Annotation: Stať se věnuje propagaci knihy a osvětě.
Article
9
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 9 (54), 1947, č. 14/15, 11. 4., s. 141
Annotation: Zpráva informuje o knihách, které doporučila kulturní komise Zemského národního výboru pro účely lidové výchovy: J. Hora, V. Vančura, J....
Article
10
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 9 (54), 1947, č. 43, 31. 10., s. 431
Annotation: Zpráva informuje o knihách, které Kulturní komise zemského národního výboru doporučila k lidové výchově.: J. Seifert, A. M. Tilschová, J....
Article
11
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 9 (54), 1947, č. 49/50, 12. 12., s. 514
Annotation: Zpráva informuje o knihách, které Kulturní komise zemského národního výboru doporučila k lidové výchově. Soupis obsahuje čtyři desítky knih...
Article
12
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 13, 2. 4. 1948, s. 138
Annotation: Soupis knih, které Kulturní referát zemského národního výboru doporučil jako vhodné k lidové výchově.
Article
13
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 31/32/33, 31. 8. 1948, s. 281-282
Annotation: Zpráva informuje o závazku spisovatelů přijmout patronát nad jednotlivými politickými okresy a starat se o kulturní práci na vesnicích. Následuje...
Article
14
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 34/35, 17. 9. 1948, s. 294
Annotation: Zpráva informuje o závazku spisovatelů přijmout patronát nad jednotlivými politickými okresy a starat se o kulturní práci na vesnicích. Aktualizuje...
Article
15
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 36/37, 1. 10. 1948, s. 305-306
Annotation: Stať se věnuje koncepci kulturních patronátů a práci, která se od spisovatelů a dalších kulturních pracovníků očekává.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 28, 3. 2., s. 2
Annotation: Projev Jana Drdy o potřebě kultury a osvětové práci v Národním shromáždění.
Article
17
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 48/49, 14. 1. 1949, s. 377
Annotation: Zpráva informuje o knihách doporučených o oblastech beletrie, knihy pro mládež, politické literatury a technické literatury.
Article
18
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 50, 31. 1. 1949, s. 389
Annotation: Soupis knih doporučených Kulturním referátem zemského národního výboru v Praze.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 182, 6. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o kulturním životě v okresu Doksy.
Article
20
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 51, 15. 2. 1949, s. 398-400
Annotation: Zpráva informuje o spisovatelích, kteří se coby "patroni" mají starat o osvětovou a kulturní činnost v jednotlivých okresech. Následuje rozpis.
Article