By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 76-80
Annotation: Článek o průběhu projektu "Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika".
Article
2
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 48, 1987, s. [1]-2
Annotation: Glosa k přičinlivosti M. Floriana, který v souvislosti s chystanou návštěvou generálního tajemníka KSSS v Praze otiskl v Literárním měsíčníku...
Article
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 23, 2. 6., s. 3
Annotation: Stať se krátce věnuje aktuálně vznikající příležitostné poezii a odsuzuje její nízkou kvalitu. Volá po kvalitní revoluční poezii.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 74, 3. 8., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 1, 1951, č. 8, říjen, s. 3-4
Annotation: Báseň.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 8, 20. 2., s. 172
Annotation: Báseň k úmrtí Petra Bezruče.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 8, 20. 2., s. 173
Annotation: Stať o životě a díle Petra Bezruče k jeho úmrtí.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 9, 27. 2., s. 193
Annotation: Vzpomínková báseň o Juliu Fučíkovi. V básni zmíněn také Ivan Sekanina.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 48, 27. 11.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
11
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 4, duben, s. 22-23
Annotation: Báseň k úmrtí Klementa Gottwalda.
Article
12
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 4, duben, s. 23
Annotation: Báseň k úmrtí Klementa Gottwalda.
Article
13
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 4, duben, s. 25-26
Annotation: Báseň k úmrtí Klementa Gottwalda.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 17, 24. 4., s. 399-400
Annotation: Stať k výročí 75 let od narození Jaroslava Haška o jeho méně známé literární činnosti dramatické (v kabaretu U bratří Makabejských) a...
Article
15
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 7, září, s. 6
Annotation: Báseň.
Article
16
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 2, 1947, č. 1/2, s. 71
Annotation: Zpráva o české básni hraběnky Vratislavové z Mitrovic o smrti její dcery Valburgy. Báseň otištěna.
Article
17
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 2, únor, s. 12-13
Annotation: Báseň věnovaná Z. Nejedlému.
Article
18
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 20, 1947/1948, č. 1/4, 31. 3. 1947, s. 1
Annotation: Báseň. Psáno v roce 1957 k Šrámkovým 50. narozeninám.
Article
19
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 20, 1947/1948, č. 1/4, 31. 3. 1947, s. 4
Annotation: Satirická báseň.
Article
20
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 3, březen, s. 9-10
Annotation: Báseň k úmrtí J. V. Stalina.
Article